Een man krijgt een corona-vaccin toegediend in het  vaccinatiecentrum Pacheco in Brussel-Stad

| Een man krijgt een coronavaccin toegediend in het vaccinatiecentrum Pacheco in Brussel-Stad.

Brusselse ouderen en kwetsbare mensen laten vierde vaccin links liggen

Charlotte Deprez
© BRUZZ
26/06/2022

Nog geen 3 procent van de 85-plussers in Brussel kreeg al een vierde prik. In Vlaanderen is dat bij meer dan de helft (56 procent) het geval. "De Brusselse overheid zal opnieuw een extra inspanning moeten leveren," zegt viroloog Marc Van Ranst.

Deze week riepen de gezondheidsministers iedereen op om de derde prik te nemen, als dat nog niet gebeurde. Ook mensen met een verlaagde immuniteit wordt gevraagd de vierde prik te halen.

Het aantal ouderen die een vierde prik nam, verschilt sterk tussen de gewesten. In Vlaanderen kreeg bijna 17 procent van de bevolking tussen de 65 en 85 jaar al een vierde prik. In Brussel is dat net geen 4 procent.

Het verschil is nog groter bij de 85-plussers. Daar ligt de vaccinatiegraad van een vierde prik in Brussel op nog geen 3 procent, terwijl het in Vlaanderen om meer dan de helft gaat (56 procent). Wallonië scoort vergelijkbaar met Brussel.

Grote verschillen

Een van de verklaringen zou kunnen zijn dat Vlaanderen eerder startte met de vaccinatiecampagne voor de vierde prik. Daarnaast illustreert het volgens viroloog Marc Van Ranst de situatie die er was aan het begin van de coronacrisis. "Toen waren er ook grote verschillen in de vaccinatiegraad tussen de gewesten. Vooral Brussel had toen een heel lage vaccinatiegraad." Dat is achteraf, deels, bijgebeend.

De Brusselse overheid heeft toen op verschillende manieren geprobeerd om mensen te overhalen om zich te laten vaccineren, onder andere met de mobiele vaccibussen en vele vaccinatiepunten. "De Brusselse overheid heeft heel hard zijn best gedaan en dat heeft ook geloond. Dat zal nu opnieuw moeten gebeuren. We moeten het zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk maken," aldus Van Ranst.

Van Ranst benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om zich te laten vaccineren. "We zijn het virus beu, maar het virus is ons niet beu." Gezien de coronacijfers opnieuw stijgen, raadde viroloog Steven Van Gucht de kwetsbare bevolking ook al aan om een boosterprik te nemen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni