Brusselse regering geeft groen licht voor Covid Safe Ticket

Covid Safe Ticket: het Covid-certificaat wordt gescand bij de toegang tot een evenement Covid Safe Ticket: het Covid-certificaat wordt gescand bij de toegang tot een evenement
© Belgaimage
| Covid Safe Ticket: het Covid-certificaat wordt gescand bij de toegang tot een evenement.
© Belgaimage
| Covid Safe Ticket: het Covid-certificaat wordt gescand bij de toegang tot een evenement.

De Brusselse regering heeft zaterdag de ontwerpordonnantie over het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in tweede lezing goedgekeurd. De tekst verhuist nu naar het Brussels parlement, waar de commissie zich woensdag over tekst buigt en de plenaire vergadering de regeling kan goedkeuren, zodat het CST vanaf 15 oktober ook in horeca en de zorgsector gebruikt kan worden. De regeling geldt voor drie maanden, tot 15 januari.

Volgens het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) is in de definitieve tekst rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, voornamelijk via verduidelijkingen in de motivering. De tekst van het ontwerp is vanaf volgende week beschikbaar op de website van het Brussels Parlement.

De Brusselse regering wil wegens de lage vaccinatiegraad in het Brussels Gewest het CST gebruiken in een aantal sectoren nu het Overlegcomité de meeste coronamaatregelen heeft geschrapt.

Horeca, sportclubs, fitness

Het gebruik van het CST is zowel tijdelijk, namelijk tot 30 juni 2022, als beperkt tot een aantal sectoren: horeca, dancings en discotheken, sportclubs, fitnesscentra, beurzen en congressen, de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen, en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten. Het CST zal daarenboven nooit verplicht worden voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot onder meer het openbaar vervoer, scholen, administraties, het werk of de bank.

De Brusselse regering had - als Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - het advies gevraagd van de Risk Assessment Group (RAG) over de epidemiologische toestand gevraagd. Coalitiepartner DéFI had aangedrongen op één of meerdere beperkingen op de maatregel. In de toelichting wordt daarom ook duidelijk gemaakt dat het gebruik van het CST "beneden de 50 besmettingen per 100.000 inwoners binnen 14 dagen alleen gehandhaafd of uitgebreid wordt als de andere criteria negatief zouden veranderen en er geen contra-indicatie is voor de RAG".

Uitbreiding is tijdelijk

De uitbreiding geldt voor een periode van drie maanden. Na eén maand moet de Brusselse regering maandelijks nagaan of de maatregel behouden blijft of vroegtijd stopgezet kan worden. Een maand voor het verstrijken van de duurtijd (15 januari) moet het college aan het Brussels Parlement een nieuwe ordonnantie voorleggen als ze het systeem wil verlengen. Dat kan met hoogstens drie maanden. De uiterlijke datum ligt op 30 juni 2022.

De burgemeesters moeten toezien op de toepassing van de maatregelen. Deelnemers riskeren een boete van 50 tot 500 euro, organisatoren van 50 tot 2.500 euro.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?