Coronacommissie heeft 183 voorstellen klaar: ‘Eenheid van commando nodig’

Bekijk ook de afspeellijst: maandag 22 februari 2021
Updated: 22-02-2021 - 16:16

Eenheid van commando, meer aandacht voor de kwetsbaarste Brusselaars en een veel betere communicatie op maat van doelgroepen. Het zijn maar drie van de 183 voorstellen die de speciale commissie Covid-19 voorstelde in het Brussels parlement.

De speciale Covid-19 commissie kwam de voorbije maanden 14 keer samen en luisterde naar de getuigenissen van een 60-tal sprekers. Dat resulteerde in niet minder dan 183 voorstellen en aanbevelingen om een crisis als de corona-epidemie of gelijkaardige pandemieën efficiënter aan te pakken. De aanbevelingen zijn verdeeld in vier hoofdstukken: veiligheid, gezondheid, economie en transversale voorstellen.

De volledige lijst van aanbevelingen zal pas na de stemming maandagnamiddag beschikbaar zijn, maar de rapporteurs en commissieleden stelden ’s ochtends al de belangrijkste krachtlijnen voor.

Rachid Madrane (PS)

Veruit de belangrijkste daarvan is de nood aan meer eenheid van commando in een dergelijke gezondheidscrisis. “Noodsituaties van deze omvang vereisen eenheid in respons: eenheid van commando, eenheid van communicatie en eenheid in de uitvoering,” zei parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS), die de commissie voorzat. Zowat alle partijen volgden hem daarin.

De vraag hoe die eenheid moet bereikt worden werd niet echt uitgewerkt. In de aanbevelingen gaat het ook nergens over een fusie van structuren zoals gemeenten, politiezones of ocmw’s. De roep om meer coördinatie en overleg klinkt wel luid.

Kwetsbare groepen

De commissie beveelt ook aan om een pandemieplan op te stellen en vraagt extra aandacht voor de meest kwetsbare Brusselaars, die extra hard werden getroffen door de crisis. Het gaat dan bijvoorbeeld over personen met een beperking, daklozen, mensen zonder papieren of sekswerkers, maar ook studenten en jongeren én over economische slachtoffers. “Om in brandweertermen te spreken: we hebben een brandladder nodig voor kwetsbare groepen, dat geldt ook voor horeca-uitbaters die erg zwaar lijden onder de crisis,” zei co-rapporteur Juan Benjumea-Moreno (Groen).

De commissie legde verder de nadruk op de nood aan een betere communicatie op maat van verschillende doelgroepen en gemeenschappen.

Op de voorstelling van maandagochtend waren ook vertegenwoordigers van oppositiepartijen uitgenodigd. Die toonden zich in het algemeen positief over de lijst van voorstellen, waarin ze ook een belangrijke inbreng hadden. Zelfs N-VA, die het zelden eens is met de Brusselse meerderheid, liet weten dat ze de eindconclusie van de commissie wellicht zal goedkeuren. "Verschillende van onze voorstellen haalden de tekst en waar we het niet over eens raakten wordt ook niet opgenomen," zei Gilles Verstraeten.

Te lage premies

Kritiek was er onder meer van MR, die vond dat de Brusselse steunpremies veel te laag waren in vergelijking met andere gewesten. Die kwestie wordt niet expliciet vermeld in de voorstellen. Fractieleidster Alexia Bertrand betreurde ook dat het thema ‘leadership’ niet uitdrukkelijk aan bod kwam. “Dat is niet enkel een kwestie van bevoegdheden, maar ook van attitude,” zei Bertrand, zonder minister-president Rudi Vervoort (PS) of gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) bij naam te noemen.

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?