1776 Heroïne drugs aan het kanaal 2015
© Bart Dewaele | Op sommige plaatsen wordt openlijk drug gebruikt.

Crackgebruik in Brussel op zeven jaar significant gestegen

SD
© BRUZZ
07/12/2022

Het gebruik van crack in het Brusselse gewest is over de loop van de afgelopen zeven jaar significant gestegen. "Terwijl alles duurder is geworden door inflatie, kan worden gesteld dat cocaïne door de stagnatie van de prijs een relatief toegankelijk product is geworden."

Transit, het onthaal- en opvangcentrum voor druggebruikers dat in dienst werkt van het Gewest, deelde vorig jaar maar liefst 24 keer meer crackpijpjes uit (14.300) tegenover 2015 (600). Dat blijkt uit een antwoord van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op een parlementaire vraag van Bianca Debaets (CD&V) in de commissie Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het toegenomen druggebruik in metrostations.

Volgens Transit is de voorbije zeven jaar het percentage crackgebruikers gestegen van 56 naar 74 van het totaal aantal drugsgebruikers.

Vooral het aantal gebruikers van psychostimulantia zoals cocaïne en crack neemt toe onder mensen die in het crisiscentrum worden opgevangen. Van die opgevangen druggebruikers was bijna 80 procent crackverslaafd. Ze vertegenwoordigen maar liefst 60 procent van het totale aantal bezoekers, terwijl dat in 2015 slechts 30 procent bedroeg.

Een van de oorzaken is volgens de minister-president, die cijfers van Eurotox aanhaalt, dat de prijs van verdovende middelen niet is gestegen. Terwijl alles duurder is geworden door inflatie, kan worden gesteld dat cocaïne door de stagnatie van de prijs een relatief toegankelijk product is geworden, luidt de uitleg.

Sociale band

De toenames zijn niet specifiek voor Transit, aldus Vervoort nog, maar zijn ook merkbaar bij andere laagdrempelige structuren zoals DUNE en het Medisch-Sociaal Opvangcentrum van Brussel.

“Die cijfers tonen aan dat de verenigingen in staat zijn om aan de zorgvraag te voldoen. Het is de bedoeling om de sociale band met die mensen te herstellen en te werken aan een stapsgewijze herintegratie,” aldus Vervoort.

Vervoort herhaalde ook dat safe.brussels (de nieuwe naam van ‘Brussel Preventie en Veiligheid’) al verschillende inspanningen levert om dit fenomeen te bestrijden, in samenwerking met de gemeenten, de politiezones en het middenveld.

Federale politie

Hij verwees verder ook naar de federale politie, die de verantwoordelijkheid heeft voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad, met inbegrip van de strijd tegen de grootschalige drugshandel. Er wordt momenteel prioriteit gegeven aan de versterking van de aantrekkingskracht van de Federale Gerechtelijke Politie Brussel.

Vervoort wees bovendien naar de spoorwegpolitie. "Hun situatie is rampzalig. De metrostations en treinstations vallen onder hun exclusieve bevoegdheid. Bij de laatste aanwerving zou geen enkele agent zijn aangenomen. Dit is zeer problematisch, omdat het betekent dat de politiezones bij een incident buiten hun bevoegdheidsgebied moeten optreden."

"Wat de specifieke problemen in de metrostations van de MIVB betreft, heeft een Gezondheidscomité zich op 18 oktober in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) over dit onderwerp gebogen," aldus nog de minister-president.

Overlast

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), die de cijfers opvroeg, noemt de tendens van stijgend crackgebruik "erg zorgwekkend, vooral aangezien dit fenomeen zich ook vertaalt in druggebruik in de openbare ruimte, zoals in de metrostations, en dat brengt dan weer heel wat overlast met zich mee voor pendelaars of buurtbewoners in bepaalde wijken.”

Dealen met drugs

Steeds vaker word je in het straatbeeld geconfronteerd met mensen die harddrugs gebruiken. Een gebruikersruimte moet de overlast helpen beperken. Maar Brussel worstelt met het toenemend druggebruik.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie