Raad van State maakte advies over uitbreiding coronapas over

© Belgaimage
| Een Covid Safe Ticket in de horeca (archief)

De adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) in het Gewest zijn binnen. Op vlak van legaliteit en proportionaliteit is er weinig bezwaar, maar de Brusselse regering moet een aantal zaken wel verduidelijken. Of het CST vanaf 1 oktober van kracht zal zijn, is nog heel onzeker.

De Brusselse regering moet de teksten, die enkel het samenwerkingsakkoord met de federale regering en deelstaten bevatten, in tweede lezing goedkeuren. Eventuele verduidelijkingen of aanpassingen zullen dit weekend al aangebracht worden. Op het advies over de ordonnantie van de Brusselse regering is het nog wachten, waardoor de implementatie van het CST op 1 oktober onzeker is. De finale ordonnanties moeten namelijk ook nog tot bij het parlement geraken.

Race tegen de klok

Parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) heeft de regering daar de tijd voor gegeven tot maandag 9 uur. Dinsdagnamiddag buigt de bevoegde commissie zich dan over de teksten, waarna ze donderdag plenair besproken en goedgekeurd kunnen worden. Bedoeling is dat dat ze de dag nadien, op vrijdag 1 oktober, in werking kunnen treden. Maar of die startdatum haalbaar is, hangt dus af van de Raad van State.

De uitbreiding van het gebruik van het CST is zowel tijdelijk (maximaal drie maanden én teksten gelden tot 30 juni 2022) als beperkt tot een aantal sectoren: horeca, dancings en discotheken, sportclubs, fitnesscentra, beurzen en congressen, de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen, en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten. Wie zich niet houdt aan de CST-verplichting kan vanaf midden oktober gestraft worden.

(lees verder onder de afbeelding)

Deelnemers aan de 20km door Brussel op 12 september 2021 laten de QR-code van hun Covid Safe Ticket scannen
© PhotoNews
| Deelnemers aan de 20km door Brussel op 12 september 2021 laten de QR-code van hun Covid Safe Ticket scannen.

Voor de wetgevende afdeling van de Raad van State voldoet de beperking van de fundamentele rechten als gevolg van de uitbreiding van het gebruikt van het CST aan de eisen inzake legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit. Zo vindt de Raad bijvoorbeeld dat de beperking van de vrijheid van ondernemen door economische operatoren die het CST moeten controleren erg beperkt is.

Grotere beperkingen vermijden

Het is niet ongebruikelijk of disproportioneel dat de ondernemers bepaalde controles verrichten of vooraf bepaalde documenten vragen om hun verbruikers te beschermen. Bovendien is het CST onder meer ingevoerd om nog grotere beperkingen op de vrijheid van ondernemen te vermijden, zoals de beperking van de capaciteit, de mondmaskerplicht, de afstandsregels en het meest extreme geval de volledige sluiting, aldus nog de Raad van State.

Zoals vaak gebeurt, formuleert de Raad meerdere opmerkingen tot verduidelijking en verantwoording. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vraagt meerdere verduidelijkingen, verantwoordingen en beveiligingen. De GBA vraagt ook aan te tonen dat de voordelen van de uitbreiding van het CST opwegen tegen de nadelen en risico's van discriminatie, en eist expliciet te vermelden dat elke directe of indirecte verzameling van gegevens verboden is (zelfs als het systeem zelf geen gegevensverzameling inhoudt).

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?