Brussel breidt Covid Safe Ticket uit

TDN
16/09/2021
Updated: 16/09/2021 13.02u

Binnenkort zal je, tenzij je onder de 16 bent, in het Brussels Gewest enkel toegang krijgen tot vrijetijdsactiviteiten op vertoon van het Covid Safe Ticket. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen. Je zal de coronapas ook moeten voorleggen op elk indoor evenement van meer dan 50 aanwezigen, zoals bruiloften, en in woonzorgcentra.

Al enkele weken flirt de Brusselse regering, mede onder druk van de rest van het land, met het idee om deelname aan vrijetijdsbesteding voorwaardelijk te maken. De hoofdstad kon dat door een samenwerkingsakkoord ook op eigen houtje beslissen. Na constructief overleg met burgemeesters en politie, zetten de ministers die samen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vormen - onder wie koele minnaar Alain Maron - donderdag het licht op groen. Het gaat om een goedkeuring in eerste lezing van de ontwerpordonnantie omtrent het CST.

Het Covid Safe Ticket (CST) wordt vandaag al gebruikt bij grote evenementen zoals concerten of voetbalwedstrijden. Wie een negatieve test, een herstelcertificaat of vaccinatiebewijs kan voorleggen, mag binnen in grote zalen, stadions en festivalweides. Omdat Brussel intussen op een vierde golf afstevent en de druk op de ziekenhuizen verhoogt, wordt het CST er uitgebreid. De coronapas kan bovendien de Brusselaar aansporen om zich te laten vaccineren.

Dancings, sportzalen en rusthuizen

Algemeen zal een CST gevraagd worden voor evenementen binnenshuis waar meer dan 50 personen aanwezig tekenen. Deze restrictie geldt voor congressen of handelsbeurzen, cultuurhuizen of bioscopen en feestgelegenheden zoals bruiloften. Ook recreatieve sectoren (bowlings, casino's, ...) vallen onder deze regels. In openlucht kan je tot 200 mensen ontvangen, maar bij een hoger bezoekersaantal wordt de coronapas in deze sectoren verplicht.

In dancings en discotheken, restaurants en cafés (enkel binnen, niet op de terrassen dus), sport- en fitnesscentra en woonzorgcentra zal het CST altijd - ongeacht het aantal aanwezigen dus - voorgelegd moeten worden. Hetzelfde geldt voor hotels met betrekking tot hun horeca-activiteiten, maar voor beurzen en congressen moet de coronapas alleen maar gevraagd worden als er meer dan 50 personen present zijn.

Hoewel het plaatsen van samenkomst zijn, ontsnappen ook gebedshuizen aan de coronapas. Religieuze ruimtes werden niet opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de federale regering en de deelstaten. Het er alsnog invoeren, zou voor juridische onzekerheid zorgen.

Belangrijk: essentiële activiteiten, zoals werk en school, blijven gevrijwaard van het CST. En de coronapas mag ook niet gevraagd worden aan iedereen die jonger is dan 16 jaar, behalve voor de toegang tot massa-evenementen en woonzorgcentra. Waar je toegang krijgt na vertoon van het CST vervalt de mondmaskerplicht. Op cafés en restaurants kan dat tot absurde situaties leiden, waarbij terrasjesgangers - die het CST niet nodig hebben - voor een toiletbezoek alsnog een mondmasker moeten opzetten.

Begin oktober

Voor alle geïmpacteerde sectoren wil de Brusselse regering de toepassing ervan zo snel mogelijk - begin oktober - implementeren.Een trapsgewijze invoering is niet aan de orde. Wanneer het precies gebeurt, is nog afhankelijk van de juridische en administratieve rompslomp. Het is wachten op een advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Zodra dat advies is ingewonnen, volgt nog een tweede lezing door de regering. Begin oktober zou de ordonnantie bij ministerieel besluit effectief uitgevoerd kunnen worden. De Brusselse regering houdt de richtdatum van 1 oktober aan. De maatregel zal maximaal drie maanden van kracht zijn, maar kan ook al vroeger op de schop als de gezondheidssituatie dat toelaat.

Wie de controle op de CST-toepassing en de handhaving voor zijn rekening neemt, is nog niet duidelijk. Wel laat de Brusselse regering alvast weten dat er in principe vanaf midden oktober straffen opgelegd kunnen worden. Het gaat om strafrechtelijke sancties, maar de ordonnantie geeft burgemeesters ook de mogelijkheid om administratieve boetes en sluiting op te leggen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni