Daklozen in Brussel

| Daklozen in Brussel.

Sensibiliseringscampagne bij daklozen: vaccinaties starten op 15 mei

FDK
© BRUZZ
28/04/2021

Nu de mobiele vaccinatieteams van start zijn gegaan, is het een kwestie van tijd vooraleer de dak- en thuislozen aan de beurt komen. De eerste vaccins liggen klaar voor eind deze week, maar Bruss’Help, het gewestelijke coördinatieorgaan voor de bijstand aan daklozen, noemt 15 mei als uiterste startdatum. “We moeten eerst sensibiliseren.”

Naast ouderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, zullen de mobiele teams binnenkort ook dak- en thuislozen vaccineren. “Ook mensen zonder papieren kunnen in Brussel gevaccineerd worden”, benadrukt François Bertrand, directeur van Bruss’Help.

Rekening houdend met de mobiliteit van de doelgroep, willen de teams de dak- en thuislozen in noodopvangstructuren met het Johnson&Johnson-vaccin inenten, omdat dat al na één spuitje effectief is.

Gemixte strategie

Bruss'Help spreekt van een gemixte strategie: “Enerzijds starten de mobiele teams in de nood- en crisisopvang en kraakpanden”, legt coördinator Frank Vanbiervliet uit. “We geven wellicht voorrang aan de verschillende hotels en andere extra opvang die tijdens corona vrijgemaakt zijn en die binnenkort eventueel wegvallen. Daarover wordt momenteel overlegd.” Daarna volgen onder meer dagcentra en andere organisaties die met doelgroepen werken als sans-papiers en sekswerkers.

“Wie daar fysiek toe in staat is, laten we zelf naar de centra gaan.”

François Bertrand, directeur Bruss'Help

Ook in de tien Brusselse vaccinatiecentra zullen dak- en thuislozen terechtkunnen. Vanbiervliet: “We werken samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) aan een systeem om die centra toegankelijker te maken voor iedereen in precaire omstandigheden. Mensen die geschrapt zijn uit het bevolkingsregister, hun identiteitskaart kwijt zijn of mensen zonder papieren die geen dringende medische kaart hebben, zullen zich via een nieuwe kaart toch veilig kunnen registreren.”

Daarnaast staan de verschillende OCMW’s in voor het versturen van uitnodigingen aan hun begunstigden. Volgens Bertrand is het belangrijk om mensen een bepaalde vorm van autonomie te doen behouden: “Wie daar fysiek toe in staat is, laten we zelf - al dan niet onder begeleiding - naar de centra gaan.”

Bezorgdheid wegnemen

Eind deze week liggen die eerste vaccins voor dak- en thuislozen in principe klaar, maar de vaccinatiebereidheid zaait twijfel voor die snelle start. “Er is wel wat aarzeling bij de doelgroepen. Daarom lijkt het ons beter eerst twee weken volop mensen te informeren en overtuigen”, zegt Vanbiervliet.

Bij transmigranten heerst vooral ongerustheid om door andere landen naar België te worden teruggestuurd indien ze hier hun vaccin kregen. “Maar daarover kunnen we nu geruststellend communiceren: dat is niet het geval”, aldus Vanbiervliet.

"We zullen minstens vier maanden lang bezig zijn met vaccineren"

Frank Vanbiervliet, coördinator Bruss'Help

Ook de wisselende toon van de berichtgeving over AstraZeneca en Johnson&Johnson zorgden voor verwarring. “Mensen zijn op den duur niet meer mee: enkele weken geleden werden die vaccins nog geblokkeerd vanwege hun neveneffecten en nu zouden ze toch oké zijn”, legt Vanbiervliet uit. “Daar moeten we de komende weken goed over communiceren.”

Onder coördinatie van Samusocial maken verschillende organisaties gebruik van de online promotool Je me vaccine. Verschillende teams van straathoekwerkers en humanitaire organisaties als Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld starten deze week met sensibiliseren op het terrein.

Geen verloren vaccins

Als de Johnson&Johnson-vaccins die vanaf eind deze week beschikbaar zijn nog niet meteen door de sector worden gebruikt, speelt de GGC volgens Vanbiervliet de vaccins door aan een andere kwetsbare doelgroep. “Ze gaan in ieder geval niet verloren.”

Eens dat het vaccineren gestart is, schat de sector zo’n vier maand bezig te zijn. “Of langer: dat zal moeten blijken uit de evaluaties”, aldus Vanbiervliet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni