Aanslagen Brussel: vakbonden hekelen tekort aan manschappen voor assisenproces

Raadkamer op 19 december 2020: eerste zitting over de procedure in het dossier rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel Raadkamer op 19 december 2020: eerste zitting over de procedure in het dossier rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel
© PhotoNews
© PhotoNews

Het assisenproces rond de terreuraanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem dat volgende maand van start gaat, zal naar verwachting negen maanden duren en heel wat middelen vergen. De politievakbonden trekken daarom donderdag aan de alarmbel gezien de vele betrokkenen die tijdens het proces politiebeveiliging zullen krijgen. Een tekort aan middelen en manschappen, luidt de vrees.

In de SudPresse-kranten trekt Vincent Gilles, nationaal voorzitter van de liberale politievakbond VSOA aan de alarmbel. Hij "neemt een afwachtende houding aan en is ongerust". Zo haalt hij een tekort aan manschappen aan voor de vele beveiligingsopdrachten voor de vele betrokken personen - bijvoorbeeld leden van het hof, juryleden, magistraten, onderzoekers en sommige getuigen volgens SudPresse - tijdens het proces.

De vakbond vroeg reeds in het najaar van 2021 een operationele analyse alsook een risico-analyse. "Ze hebben ons een powerpoint van 15 minuten bezorgd met de boodschap 'alles komt goed', maar die niet gedetailleerd was", klinkt het in de krant.

"Nu weet ik dat wat ons voorgesteld werd, niet strookt met de realiteit, aldus Gilles. "Niet alles gaat goed. Het proces, dat negen maanden zal duren, zal veel energie vergen van de politie. Ik moet dringend weten aan welke risico's onze agenten blootgesteld zullen worden, hoeveel overuren ze zullen moeten presteren ..."

Ongerust

Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV, beaamt in een reactie op het krantenartikel de ongerustheid. "Het gaat heel moeilijk worden om elke dag mensen te voorzien." Die mensen moeten bovendien bij andere diensten gehaald worden, zonder dat de politiewerking daar in het gedrang komt, klinkt het. "We vrezen dat het een beetje in het honderd zal lopen."

Het proces krijgt prioriteit, "ik vrees dat andere taken niet waargenomen kunnen worden". De bonden trekken al langer aan de alarmbel, aldus Medo, "maar blijkbaar dringt het niet door". Hij voegt eraan toe dat er voor het tekort aan agenten bij de Directie bescherming (DAP) van de federale politie "in sneltempo" agenten van andere diensten opgeleid worden. Maar zo'n snelle opleiding is nooit goed, klinkt de teneur. Volgens Gilles worden bijvoorbeeld agenten gezocht bij zusterdienst Directie beveiliging (DAB), die onder meer instaat voor de beveiliging van rechtbanken en hoven.

Geen extra budget

De federale politie reageerde in de krant op de ongerustheid. "De federale politie doet er alles aan om de verwachte opdrachten uit te voeren tijdens heel het proces", aldus de persdienst. "Dit is een uitzonderlijk proces, 'buiten de normen', dat ons aanzet om alle nodige maatregelen te nemen om het goed verloop en de veiligheid van allen te verzekeren." Ook de nationale secretaris van NSPV, Thierry Belin, hekelt de gang van zaken. De bond waarschuwt al maanden voor personeelstekorten. "Er zijn 4.000 agenten te weinig in België en we hebben ook een tekort aan financiële middelen", klinkt de reactie.

Volgens Eddy Gaino van ACOD Politie was er een bijkomend politiebudget voorzien voor dit proces, maar werd dit uiteindelijk niet toegekend. In de krant bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat haar departement bijkomende middelen gevraagd had, maar dat de kern van de federale regering niet op die vraag ingegaan is. Het proces wordt georganiseerd via de normale werkingsmiddelen van de federale politie, klinkt het. De minister zal het dossier in het kader van komende begrotingsopmaak opnieuw op tafel leggen.

Aanslagen Brussel

Op de luchthaven van Zaventem ontploften op 22 maart 2016 twee bommen. Ook in metrostation Maalbeek was er een explosie. Op 12 september ging het proces, dat 9 maanden zal duren, van start in Brussel.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?