Beschuldigdenboxen op proces aanslagen moeten mogelijk aangepast worden

RONDLEIDING_JUSTITIA.transfer20220906BZ01.mp4
Een rondleiding in het Justitia-gebouw
Een rondleiding in het Justitia-gebouw

In het Justitia-gebouw in Evere vindt maandag de preliminaire zitting plaats van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Daarbij is het uitkijken naar de discussie rond de individuele boxen waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen. Mogelijk moeten die nog aangepast worden.

In het Justitia-gebouw, het voormalige NAVO-gebouw in Evere, is alles in gereedheid gebracht voor de start van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. De negen beschuldigden staan er in de hoofdzaal terecht in individuele boxen.

Daarbij kunnen ze, vanachter de grote glazen ramen in de box, slechts via een strook geboorde gaten praten met hun advocaten, die voor hen moeten plaatsnemen. Ook is er een klein doorgeefluik waardoor papiertjes kunnen doorgegeven worden.

Verschillende advocaten kondigden al aan om deze kwestie aan te zullen kaarten op de preliminaire zitting van maandag, waar procedurele problemen ter sprake kunnen komen. Zij werpen onder meer op dat de huidige opstelling het contact met hun cliënten belemmert.

De woordvoerder van het hof van assisen over de aanslagen, Luc Hennart, zegt dat de discussie al langer aan de gang is en dat ook het hof al de "moeilijkheden" heeft aangekaart in vergaderingen met de federale politie en het parket. Niet alleen deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hierover al een uitspraak, het belemmert ook de deelname van de beschuldigden aan hun proces, klinkt het.

Arrest vellen

Maar uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid bij de FOD Justitie, die vasthield aan de huidige opstelling. Als de advocaten hierover maandag hun conclusies neerleggen, dan zal het toch de voorzitter van het hof zijn die hierover een arrest moet vellen, waarbij die dan "in alle onafhankelijkheid" zal oordelen, zegt Hennart.

Of dit de start van het proces, op 10 oktober, kan vertragen? "Dat is onvoorspelbaar. Maar als er een beslissing komt dan zal wel het nodige moeten gedaan worden om ermee klaar te zijn."

Daarnaast zal de preliminaire zitting toch vooral in het teken staan van de samenstelling van de getuigenlijst en de volgorde waarin de getuigen moeten verschijnen.

Verschillende zalen

Op maandag 10 oktober moet het proces, dat zes tot negen maanden kan duren, van start gaan met de samenstelling van de jury. Op donderdag 13 oktober zal vervolgens de zitting ten gronde beginnen. Het proces in het Justitia-gerechtsgebouw kan worden bijgewoond vanuit in totaal tien zalen. In de hoofdzaal zetelt het hof, met voorzitster Laurence Massart en twee assessoren, naast het Openbaar Ministerie, de griffie en de bodes. De jury bestaat uit twaalf effectieve en 24 plaatsvervangende leden. De advocaten van de verdediging zitten tegenover de jury, met achter hen de negen beschuldigden.

Verder is er in de zaal een beperkt aantal plaatsen voorzien voor de advocaten van de burgerlijke partijen, slachtoffers, pers en publiek. Naast de hoofdzittingszaal zijn er zeven relaiszalen ingericht in het Justitia-gerechtsgebouw. Zij moeten plaats bieden aan de bijna duizend burgerlijke partijen in de zaak, hun naasten en advocaten. De relaiszalen maken de facto deel uit van de zittingszaal en via videoverbinding zal er ten allen tijde interactie mogelijk zijn met de hoofdzittingszaal.

Voor het publiek is er nog een andere zaal ingericht, maar van daaruit is geen interactie mogelijk. Tot slot is er ook een grote perszaal. Voor het proces zijn strikte veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is er een veiligheidscontrole voor de ingang van het gerechtsgebouw.

Aanslagen Brussel 2016

Op de luchthaven van Zaventem ontploften op 22 maart 2016 twee bommen. Ook in metrostation Maalbeek was er een explosie. Op 12 september ging het proces, dat 9 maanden zal duren, van start in Brussel.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?