Een advocaat in het justitiepaleis

| Een advocaat in het justitiepaleis.

Brussels hof van beroep is vijf raadsheren kwijt door assisenproces aanslagen

© Belga
06/09/2022
Updated: 06/09/2022 16.11u

Het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem, dat op 10 oktober van start gaat, stelt het Brusselse hof van beroep voor heel wat problemen. Zo zal het hof in de negen maanden die het proces zal duren, niet kunnen beschikken over vijf van zijn raadsheren. "Dat terwijl ons hof al met een structurele onderbemanning kampt en de gerechtelijke achterstand al torenhoog is", zegt persmagistraat Anne Leclercq.

De eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep, Laurence Massart, zal zelf het assisenproces leiden. Daarnaast is er een reserve-voorzitter voorzien, en die rol is toebedeeld aan een vrouwelijke raadsheer uit de familie- en jeugdkamers van het hof, terwijl de persmagistraat, raadsheer in de strafkamers, gedurende het hele proces zal instaan voor de communicatie.

Tenslotte zijn er nog twee raadsheren uit de strafkamers, die onderzoeksrechters waren ten tijde van de aanslagen, en mee het onderzoek hebben geleid. Zij zullen op het proces als getuigen aan het woord komen en zich ter beschikking moeten houden van het assisenhof om bijkomende vragen te beantwoorden of, desgevallend, nog bijkomend onderzoek uit te voeren.

Daarbovenop zullen twee andere raadsheren ook nog moeten instaan voor de dagelijkse leiding van het hof, om de afwezigheid van voorzitter Massart op te vangen.

Recent werden wel vier nieuwe raadsheren benoemd maar zelfs dan zal het hof van beroep niet al zijn taken kunnen volbrengen, aldus persmagistraat Anne Leclercq: "Die versterking is onvoldoende. Het hof wordt sinds begin 2022 immers overspoeld door een aantal bijzonder grote dossiers van het federaal parket, bovenop het proces over de aanslagen."

Personeelsproblemen

Het assisenproces zal ook nog op andere manieren voor personeelsproblemen zorgen bij het hof van beroep. Zo zullen vier rechters uit de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel zetelen als bijzitters en reserve-bijzitters, en doet het assisenhof een beroep op griffiers uit die rechtbank van eerste aanleg.

Eén en ander zorgt ervoor dat er veel minder personeel beschikbaar zal zijn om de komende maanden andere assisenprocessen te houden in het Justitiepaleis aan het Poelaertplein.

"Op dit moment zijn er 2 coördinerende griffiers, en 4 zittingsgriffiers voorzien voor het assisenproces", zegt de persmagistraat. "Naast 8 administratieve experts, 2 zittingsdeurwaarders, 23 medewerkers, 3 à 6 assistenten en een chauffeur."

In een reactie wijst het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) erop dat het bij de voorbereiding voor het proces naar de aanslagen aan het Hof van Beroep Brussel en aan de Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel heeft gevraagd wat hun noden zijn op vlak van personeel om het proces te kunnen organiseren.

"We zijn op alle vragen van het hof en de rechtbank ingegaan en hebben het nodige budget uitgetrokken. Er werd daarnaast een bijkomend budget voorzien om de communicatie te ondersteunen", luidt het.

Aanslagen Brussel 2016

Op de luchthaven van Zaventem ontploften op 22 maart 2016 twee bommen. Ook in metrostation Maalbeek was er een explosie. Op 12 september ging het proces, dat 9 maanden zal duren, van start in Brussel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni