Salah Abdeslam, beschuldigde op het assisenproces van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 op Brussels Airport en metro Maalbeek.

Proces aanslagen

Procureur vraagt Abdeslam te veroordelen als mededader aan terroristische moord

© Belga
01/06/2023
Updated: 01/06/2023 17.18u

Het openbaar ministerie heeft donderdag bij monde van federaal procureur Paule Somers gevraagd om Salah Abdeslam te veroordelen als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Volgens het OM heeft Abdeslam met kennis van zaken essentiële hulp geboden bij de aanslagen van Brussels Airport en Maalbeek.

16.00 uur: Vingerafdrukken, DNA en een rugzak tonen aan hoe belangrijk Ayari was voor terreurcel

Sofien Ayari was een belangrijk lid van de terreurcel van Brussel en kreeg veel vertrouwen van de leden van de groep. Dat zei federaal procureur Bernard Michel donderdag tijdens zijn requisitoir op het proces van de aanslag van 22 maart 2016. Hij is volgens het openbaar ministerie daarom schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Tunesiër Sofien Ayari vertrok in februari 2015 naar Syrië, waar hij lid werd van Liwa As Saddiq, een groep binnen IS die verantwoordelijk was voor buitenlandse operaties. "We zien hem in uniform in foto's die hij naar zijn familie stuurde, we weten dat hij deelnam aan gevechten en gewond is geraakt. Ook Osama Krayem, die lid was van dezelfde groep, zei dat Ayari een soldaat van IS is", aldus Michel.

Hij benadrukte hoe Ayari een sterke band had met Mohamed Belkaid, die elitetroepen opleidde binnen Liwa As Saddiq. Belkaid, die Najim Laachraoui vervoegde op weg naar Europa om daar aanslagen te pleegde, koos volgens Michel zijn beste en meest gemotiveerde strijders uit om mee te nemen. Zo had Krayem gezegd dat hij een aanslag wilde plegen in Syrië en wilde Ayari wraak voor wat hij heeft gezien in Syrië.

Ayari volgde naar eigen zeggen gewoon de vluchtelingenstroom naar België, maar volgens het OM was het geen toeval dat hij in ons land aankwam. Zo had Salah Abdeslam een valse Belgische identiteitskaart voor Ayari toen die hem ging ophalen in Ulm en reisde Ayari samen met Krayem en Ahmad Alkhald, die de bomgordels maakte voor Parijs. Dat Ayari naar eigen zeggen aan Belkaid had toevertrouwd dat hij wilde terugkeren naar Syrië is volgens de procureurs niet bewezen. "Hij heeft beslist om te blijven, terwijl anderen zonder probleem zijn teruggekeerd in Syrië, ook na de aanslagen van Parijs."

Het OM ziet vijf punten om aan te tonen dat Ayari in het dossier van de aanslagen in België veroordeeld moet worden voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Zo was hij aanwezig in de verschillende safehouses en "bevestigde hij door te verhuizen steeds zijn wil om verder deel te nemen aan het gemeenchappelijke plan". Ook uit een document dat wordt toegeschreven aan onder anderen Ayari en waarin aan Oussama Atar gevraagd wordt hoe ze zich moeten organiseren, blijkt een wil om tot het einde te gaan, aldus Michel. "Zijn deelname aan de groep is gestopt door zijn arrestatie, anders had hij zijn plek gehad in het commando."

Ten tweede verwijst Michel naar de vingerafdruk van Ayari op een doos vuurwerk in de Driesstraat, dat volgens het OM voorzien was voor de bommen. Ook werd het DNA van de beschuldigde gevonden op een kalasjnikovlader. "Krayem zei dat zij die dat konden in het appartement de kalasjnikovs monteerden en demonteerden. Ook Ayari had die kennis", aldus Michel.

Het DNA van Ayari op een rugzak in de Max Roosstraat toont tot slot aan dat Ayari persoonlijke contacten had met andere leden van de operationele cel. Bovendien was Ayari niet gezocht in ons land en kon hij dus zonder risico boodschappen doen voor de cel. Daarnaast haalde de procureur de sms "Hamza?" aan die Ibrahim El Bakraoui naar een gsm die Ayari en Abdeslam tijdens hun vlucht op 15 maart achterlieten. "De cel heeft Abdeslam en Ayari nodig om zijn plan uit te voeren. Het is bovendien opvallend dat Ibrahim El Bakraoui Ayari contacteert en niet Abdeslam. Ayari had meer belang in de groep, hij was een strijder."

Tot slot haalde Michel de droom van Khalid El Bakraoui aan, waarin hij vertelt over een zelfmoordoperatie. Daarin vermeldt hij zijn broer Ibrahim El Bakraoui en Hamza. "Elk lid van de groep is inwisselbaar", aldus Michel. "Wie medeplichtig is, is medeplichtig aan alles. Wie mededader is mededader aan alles. Het is toeval dat Ayari en Abdeslam konden vluchten. De kamikazes hadden verschillende kunnen zijn, de aanslagen niet."

15.15 uur: Federaal procureur vraagt om ook Ayari te veroordelen als mededader

Het federaal parket heeft donderdag gevraagd om beschuldigde Sofien Ayari te veroordelen als mededader voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Federaal procureur Bernard Michel vroeg hem ook te veroordelen voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Dat bleek donderdag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.

Dadelijk meer.

12.33 uur: 'Abdeslam wist dat er een plan was om toe te slaan in België'

Procureur Paule Somers vroeg ook om Abdeslam te veroordelen voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens haar is het bewezen dat Abdeslam zich bewust aansloot bij de groep van Brussel. Ze spreekt daarmee het argument van de verdediging tegen dat Abdeslam zich na de aanslagen van Parijs enkel maar verstopte in safehouses om erna naar het buitenland te vluchten.

Ook was de beschuldigde volgens het OM zeker op de hoogte van de plannen om een aanslag te plegen. Zelfs al wist hij niet in detail wat er ging gebeuren en wanneer, wist hij dat er een plan was om toe te slaan. Zo werd er volgens Mohamed Abrini in de Driesstraat openlijk gesproken over de plannen. "De verdediging van Abdeslam zegt dat hij zich terugtrok in zijn kamer, maar het appartement in de Driesstraat was erg klein, de matrassen lagen verdeeld over het appartement. Het is duidelijk dat hij geen eigen kamer had", aldus Somers. Volgens Osama Krayem hielp Abdeslam bovendien met het schoonmaken van kogels.

Op 15 maart, toen Abdeslam na de schietpartij in Vorst wegvluchtte, beschikte de cel al over heel wat materiaal om aanslagen te plegen, aldus Somers ook. Zo waren er zowel in de Driesstraat als in de Max Roosstraat wapens, ontstekers en een deegrol, gebruikt voor het platduwen van de TATP. Ook lag er in de Driesstraat kerstverlichting, die gebruikt kan worden om bommen te doen ontploffen. In de computer van de Driesstraat werd bovendien gezocht naar doelwitten, ook nadat Abdeslam er op 9 januari 2016 was aangekomen.

Volgens Mohamed Abrini was iedereen in de safehouses gepland om aanslagen te plegen. Somers hamerde ook opnieuw op het feit dat de leden in de verschillende safehouses inwisselbaar waren: er waren twee emirs (Laachraoui en Belkaid), twee Syriëstrijders (Krayem en Ayari) en twee mannen die België goed kende (Abdeslam en Abrini).

Volgens Abrini was het aanvankelijk zelfs gepland dat Abdeslam naar de Max Roosstraat zou gaan. "Abdeslam heeft geparticipeerd en zich geëngageerd om een aanslag te plegen, hoe die er ook zou uitzien. Hij heeft met kennis van zaken deelgenomen aan een verachtelijke daad", aldus Somers. Volgens haar stopte zijn engagement enkel omdat hij werd opgepakt, op het moment dat het plan voor de aanslag al bestond. "De schietpartij in de Driesstraat maakte geen einde aan de deelname van Abdeslam aan de groep. Hij nam Ayari mee en trok naar zijn neef, die ook Mohamed Abrini kent."

Somers verwees daarnaast naar de sms "Hamza" (de strijdnaam van Ayari) van het nummer in de Max Roosstraat naar de gsm die Abdeslam en Ayari achterlieten tijdens hun vlucht. "Waarom zijn ze in Schaarbeek zenuwachtig over hun vlucht? Omdat ze deel uitmaken van een enkele cel. De broers-El Bakraoui en Najim Laachraoui hadden hen nog nodig om missies uit te voeren. We zullen nooit weten of Abdeslam aan zijn neef hulp wilde vragen om de Max Roosstraat te bereiken. Maar ze zaten in de finale voorbereidingen van het project waarmee ze al lang geleden begonnen waren en daarom wilden de broers-El Bakraoui hen recupereren."

Zo haalde Somers aan dat er al voor de aanslagen in Parijs sprake was van een plan om een metro aan te vallen en dat er in het dossier van de cel van Verviers een schets werd teruggevonden uit 2015 van een aanslag op Brussels Airport. In een audiobericht aan Oussama Atar, opgenomen op 21 maart toen beslist werd om na de arrestatie van Abdeslam en de publicatie van de foto's van de broers El-Bakraoui snel over te gaan tot actie, zegt Najim Laachraoui ook dat de keuze voor de aanslag op de metro "duidelijk is". "Er was geen enkele twijfel over dat doelwit, ze hebben uitgevoerd wat voorzien was in Parijs."

Ook haalde Somers aan dat het mapje 'Groep Metro' in de Driesstraat geopend werd op 10 januari 2016, een dag nadat Abdeslam was gearriveerd. Abdeslam is volgens het OM mededader aan terroristische moord en poging tot moord omdat hij essentiële hulp bood bij de uitvoering van de aanslagen. Zo bracht hij essentiële personen (Sofien Ayari, Osama Krayem, Mohamed Belkaid en Najim Laachraoui) naar België en gaf hij na zijn arrestatie op 18 maart 2016 geen enkele informatie vrij over de terreurcel.

"Is dat gegeven woord aan IS om de cel te beschermen geen voorbeeld van essentiële hulp?", vroeg Somers aan de jury. Bovendien herhaalde de procureur dat een mededader niet op de hoogte moet zijn van alle details. "Ze moeten het doel van de daad kennen en de natuur ervan. Het speelt geen rol dat het doelwit nog niet precies bepaald was", aldus Somers. "Ik ben ervan overtuigd dat Abdeslam dezelfde informatie had als de anderen en bewust heeft gekozen om niet meer te weten."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni