Het Justitiepaleis op het Poelaertplein staat al meer dan 30 jaar in de steigers Het Justitiepaleis op het Poelaertplein staat al meer dan 30 jaar in de steigers

| Het Justitiepaleis aan het Poelaertplein.

Gerechtelijke achterstand bij hof van beroep Brussel blijft zorgwekkend

© belga-nl
01/09/2021

De achterstand die het Brusselse hof van beroep heeft opgelopen bij de behandeling van strafzaken, blijft zorgwekkend. Dat heeft procureur-generaal Johan Delmulle gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar.

In de voorbije tien jaar is het aantal strafdossiers dat wacht op een behandeling door de Nederlandstalige kamers van het hof van beroep aangegroeid tot 626. Aan Franstalige zijde zijn dat er zelfs 1.194.
"Op dit moment staan ook al een aantal zogenaamde 'mega-processen' gepland, dossiers waarvoor minstens zes zittingen of twee weken uitgetrokken zijn," zegt procureur-generaal Delmulle.

"Ook staan we voor enkele ongezien grote assisenzaken, die de correctionele kamers van het hof maandenlang zullen beroven van een aantal raadsheren. Dit alles zorgt ervoor dat de vervolging van misdrijven voor het hof van beroep binnen een redelijke termijn steeds meer in gevaar komt."

Versterking op komst

De Hoge Raad voor de Justitie is recent een audit gestart bij het Brusselse hof van beroep. De minister van Justitie heeft versterking beloofd: 15 raadsheren, twee referendarissen, 14 griffiers, 10 assisenten, en twee woordvoerders.

"Tegelijkertijd lijkt het mij echter ook absoluut nodig dat alle actoren, zetel, openbaar ministerie, advocatuur, FOD Justitie, gevangeniswezen en politie, proactief zouden nagaan hoe zij nog meer kunnen bijdragen tot een efficiëntere en kortere procesgang," gaat de procureur-generaal verder.

"Alleen al het respecteren van de conclusietermijnen en pleitdata zou al een stap in de goede richting zijn," aldus de hoge magistraat. "Maar de duur en de uitgestrektheid van het onderzoek ter zitting, de omvang van de arresten, het aantal dossiers dat per zitting wordt behandeld en de duur van de zitting, zijn andere voorbeelden waar nog progressie kan worden geboekt."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni