Correctionele rechtbank van Brussel

| Correctionele rechtbank van Brussel (archiefbeeld).

Staat veroordeeld om meer personeel aan te werven tegen gerechtelijke achterstand

© Belga
19/12/2023

De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft de Belgische Staat bevolen alle vacatures voor magistraten en griffiers te publiceren om het probleem van de gerechtelijke achterstand onmiddellijk op te lossen. Dat melden de advocaten van de Ligue des familles (de Franstalige gezinsbond, nvdr.) en een aantal van hun cliënten.

De advocaten hadden een procedure tegen de Staat aangespannen omdat ze ervan overtuigd zijn dat de Staat niet voor voldoende personeel in de rechtbanken en hoven zorgt, en daarmee bijdraagt ​​aan de aanzienlijke achterstanden bij met name de Brusselse familierechtbank.

De burgerlijke rechtbank van Brussel oordeelde in het voordeel van de eisers. De Belgische Staat moet daarom alle vacante plaatsen publiceren om het wettelijk kader van magistraten, griffiers en al het griffiepersoneel volledig in te vullen. Ook moet de Staat burgers en advocaten compenseren die nadeel hebben ondervonden.

Bij de behandeling in september voerden Audrey Despontin en Audrey Lackner, de advocaten van de eisers, aan dat de Belgische Staat - gezien de abnormaal lange behandeling van zaken voor de Brusselse familierechtbank - artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt. Dat artikel garandeert het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht.

Overheid garant

Volgens de advocaten is de Staat schuldig omdat de overheid de garant is voor de naleving van de kaders, de quota van magistraten en griffiers die zijn vastgesteld om de opdrachten van de justitie in de verschillende arrondissementen van het land te verzekeren. Die kaders zijn echter niet volzet.

Als voorbeeld noemden de advocaten het geval van gescheiden ouders die soms meerdere jaren moeten wachten om de voogdij over hun kinderen te regelen en alimentatie te krijgen of aan te passen. Ook maakten ze melding van echtparen die jaren moeten wachten voor ze kunnen scheiden en hun echtscheiding financieel kunnen regelen.

"Eenoudergezinnen komen door deze juridische achterstand in een precaire situatie terecht, omdat ze geen kinderalimentatie ontvangen," aldus Madeleine Guyot, algemeen directeur van de Ligue des familles. "Ouders kunnen hun kinderen onvoldoende vaak zien en verliezen kostbare tijd samen die ze nooit meer kunnen inhalen."

Meester Nadine Kalamian, een van de advocaten familierecht achter de zaak, verduidelijkt dat "het vonnis ook onderstreept dat de fouten van de Belgische Staat een structureel negatieve impact hebben op de arbeidsomstandigheden van de advocaten zelf en dat dit de efficiënte uitoefening van hun rechten als advocaat schaadt."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni