| In de linkerbovenhoek: de beklaagdenbox zoals ze er op 5 december zal uitzien. Geen individuele boxen als voordien (rechterbovenhoek), maar een collectieve ruimte.

Gezien: aangepaste beklaagdenbox voor terreurproces is klaar

KVDP
© BRUZZ
02/11/2022

Nadat het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 werd uitgesteld, moest de FOD Justitie de glazen beklaagdenbox aanpassen. Dat is intussen gebeurd, waardoor het proces op 5 december van start kan gaan. Dat maakt de federale overheidsdienst bekend.

Normaal moest het proces over de aanslagen in metrostation Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem begin oktober van start gaan in het Justitia-gebouw op de site van het voormalige Navo-hoofdkwartier in Haren, maar daar staken de advocaten van de verdediging een stokje voor. Aanvankelijk moesten de negen beschuldigden het proces bijwonen in individuele glazen boxen.

Dat was volgens de verdediging in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tijdens het proces zouden de beklaagden slechts in beperkte mate met hun advocaten kunnen communiceren, omdat de boxen zo goed als hermetisch afgesloten waren. Daarnaast zouden de glazen boxen het vermoeden van onschuld aantasten, zo pleitte de verdediging op de preliminaire zitting op 12 september.

Start proces begin december

De voorzitster van het assisenhof volgde de pleidooien van de verdediging grotendeels en besliste enkele dagen na de preliminaire zitting dat de glazen boxen afgebroken moesten worden. Daardoor werd de start van het proces uitgesteld tot 5 december.

Die timing zal gehaald worden, want de glazen boxen zijn intussen aangepast. Dat laat de FOD Justitie weten. In plaats van individuele glazen boxen is de beklaagdenbox nu één grote, collectieve ruimte. Bovendien is die ruimte niet meer volledig afgesloten met glas. Voor het proces ten gronde op 5 december van start kan gaan moet eerst de jury samengesteld worden. Dat zal op 30 november gebeuren.

Aanslagen Brussel 2016

Op de luchthaven van Zaventem ontploften op 22 maart 2016 twee bommen. Ook in metrostation Maalbeek was er een explosie. Op 12 september ging het proces, dat 9 maanden zal duren, van start in Brussel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni