© Bart Dewaele | Marcel Sel

Brussels hof van beroep oordeelt dat term 'antisemiet' mag bij satire

© Belga
24/03/2023

Het hof van beroep van Brussel heeft gisteren een burgerlijk arrest uitgevaardigd dat het recht op satire bevestigt. De beslissing druist in tegen een al bestaande, maar eerder vage rechtspraak in ons land. In de tekst bevestigt het hof het recht om iemand, afhankelijk van de omstandigheden, een antisemiet te noemen zonder dat die persoon daarvoor is veroordeeld.

In de zaak stonden twee prominente Brusselse opiniemakers tegenover elkaar. Het gaat het om de radicaal-linkse activist Michel Collon (77). Hij was in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak in de rechtbank van eerste aanleg, omdat zijn eer en goede naam geschonden was. Een blogger die bekend is onder het pseudoniem Marcel Sel (63) stond terecht.

Marcel Sel had Collon een "antisemitische samenzweringstheoreticus" genoemd. Die uitspraak had hij gebaseerd op een reeks uitspraken van Collon, onder meer over "de onderwerping van de westerse media aan de pro-Israëlische lobby". Volgens Collon moet er een onderscheid gemaakt worden tussen antisemitisme en anti-Israëlische politiek.

In het arrest herinnert het hof eraan dat "de term antisemiet niet is voorbehouden voor personen die voor dergelijke daden zijn veroordeeld". Bovendien zou Marcel Sel kunnen aannemen dat "de standpunten van de heer Collon, ondanks zijn ontkenningen, antisemitisme verhulden en tot gevaarlijke afdwalingen kunnen leiden".

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie