Strengere aanpak van misbruik van prostitutie

© Ivan Put
| Prostitutie in Brussel

In de hervorming van het seksueel strafrecht komt er een specifieke strafbaarstelling voor misbruik in het prostitutiemilieu. Die wordt samen ingevoerd met de decriminalisering van sekswerk en moet sekswerkers een betere bescherming bieden tegen misbruik.

De ministerraad gaf vorige week definitief groen licht voor de hervorming van het seksueel strafrecht. Het voorontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voert in de eerste plaats een modernisering door, maar haalt sekswerk zoals eerder aangekondigd ook uit de criminele sfeer. De wettekst die nog langs de Kamer moet passeren, voorziet straffen van een tot vijf jaar en boetes van 500 tot 25.000 euro.

Onderscheid met mensenhandel

Het zal volgens de minister mogelijk worden een duidelijk onderscheid te maken met illegale praktijken zoals mensenhandel en andere vormen van misbruik. Voor dat misbruik dat niet onder mensenhandel valt, komt er dus een nieuwe bepaling. Die moet het mogelijk maken streng op te treden tegen misbruik, bijvoorbeeld het verplichten van andere personen zich te laten prostitueren en het aanzetten tot prostitutie via reclame.

Wat dat laatste betreft, haalt het kabinet van de minister het recente voorbeeld aan van Sugerdating. Een sekswerker mag wel nog voor zichzelf reclame maken, maar sekswerk voorstellen als een romantisch etentje met een rijke man, zal gezien worden als onrechtmatig aanzetten tot prostitutie. Onder een abnormaal voordeel vallen bijvoorbeeld uitbaters van kamers die woekerprijzen hanteren, of iemand die zich laat uitbetalen door seksuele diensten.

richmeetbeautiful_sugar.jpg
© RTBF
| Het gewraakte reclamepaneel van 'Rich Meets Beautiful' - dit soort praktijken mag niet meer.

Indien er bovendien sprake is van uitbuiting met het doel controle te verwerven over een persoon, is er sprake van mensenhandel. Die controle kan onder meer betekenen dat de dader bepaalt dat de sekswerker zich prostitueert of welke seksuele diensten de sekswerker aanbiedt en wanneer. Denk aan een dader die bepaalt dat de sekswerker geen klanten mag weigeren of hoeveel klanten een sekswerker minstens per shift moet bedienen.

Het is niet altijd mogelijk voor het parket om te bewijzen dat een dader over iemand controle heeft, maar er zijn vaak aanwijzingen van misbruik van prostitutie. Om te vermijden dat deze situaties niet zouden vervolgd worden, biedt de strafbaarstelling van misbruik van prostitutie een nieuw wapen voor politie en justitie om op te treden, aldus het kabinet.

Betere opvang

Het is ook de bedoeling de slachtoffers beter op te vangen. Slachtoffers van mensenhandel krijgen in België een specifiek statuut dat hen beschermt tegen mensenhandelaars. In dat systeem worden daders vervolgd, terwijl slachtoffers bescherming krijgen en opvang. Die opvang gebeurt in één van de drie centra voor slachtoffers van mensenhandel: PAG-ASA in Brussel, Payoke in Antwerpenen en Sürya in Luik.

Om hun werking te verankeren, krijgen zij vanaf 2021 een structurele financiering van justitie van 279.000 euro per centrum. Daarnaast wordt voorzien in extra budget van 10 tot 20 procent. Met die bijkomende middelen kunnen de centra slachtoffers van misbruik van prostitutie opvangen naast de slachtoffers van mensenhandel.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?