Vonnis Klimaatzaak valt ten laatste begin juli

© Belgaimage
| 16 maart 2021: David Van Reybrouck, Serge de Gheldere (stichter van Klimaatzaak), en Francesca Vanthielen bij hun aankomst op een sessie van "Iedereen advocaat voor het klimaat."

De Brusselse rechtbank heeft vrijdag na negen dagen van hoorzittingen de pleidooien afgesloten in het proces dat de vzw Klimaatzaak heeft aangespannen tegen de federale en regionale overheden. De voorzitter van de rechtbank verwacht ten laatste begin juli een oordeel te vellen.

De vzw stapte in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. De klagers menen dat de overheden de mensen- en kinderrechten schenden omdat ze de engagementen die ze opnamen op Europees en op mondiaal niveau niet respecteren en zo de burgers in gevaar brengen.

Klimaatzaak eist voor de rechtbank een koerswijziging van de overheden: een reductie van broeikasgasemissies van minstens 42 procent in 2025, van minstens 55 procent in 2030, beide tegenover het referentiejaar 1990, en een netto nuluitstoot in 2050. Voor elk jaar vertraging vragen ze een boete van 1 miljoen euro.

De Belgische staat en de drie gewesten vinden dat het verzoek onontvankelijk moet worden verklaard, vanwege een probleem inzake de scheiding der machten. Hun advocaten toonden ook aan dat Belgiƫ zijn engagementen rond het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen wel respecteert en dat het land de opgelegde quota zal halen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?