Na 18 maanden gedwongen sluiting door de coronamaatregelen mogen nachtclubs terug openen op vertoon van Covid Safe Ticket (CST) en identiteitskaart
© Belgaimage | Controle van een Covid Safe Ticket

Waalse coronapas dan toch wettelijk volgens hof van beroep

© Belga
07/01/2022

Het Covid Safe Ticket (CST) is niet illegaal. Zo oordeelt het Luikse hof van beroep, nadat de correctionele rechtbank in Namen het CST eerder wel illegaal verklaarde in kortgeding. Volgens het hof van beroep is het CST een nodig, objectief en proportioneel instrument. De vzw Notre bon droit had de zaak aangespannen in Wallonië. In Brussel loopt een gelijkaardige zaak.

Het Covid Safe Ticket is sinds 1 november nodig om in Wallonië toegang te krijgen tot onder meer horecazaken en sportzalen. Dat CST toont aan of iemand gevaccineerd, genezen of getest is op het coronavirus.

Een inbreuk op de fundamentele vrijheden, vond de organisatie Notre bon droit. Die spande een kort geding aan tegen het Waalse decreet over het gebruik van het CST. In Vlaanderen en Brussel bestaat het CST ook, maar omdat het een gewestelijke bevoegdheid is, spande Notre bon droit een zaak aan in Wallonië én in Brussel.

Proportioneel

De correctionele rechtbank in Namen gaf de organisatie gelijk en meende dat het CST in strijd was met het Europees recht. Volgens de rechter was de maatregel ook in strijd met het evenredigheidsbeginsel, de maatregel zou niet in verhouding staan tot het nagestreefde doel. De rechtbank verplichtte de Waalse overheid om die situatie aan te passen en legde dwangsommen van 5.000 euro per dag op zolang dat niet gebeurde.

De Waalse regering ging meteen in beroep, waardoor het CST van toepassing bleef. Het hof van beroep in Luik heeft het Waals gewest nu gelijk gegeven en vindt dat het CST wel degelijk legaal en proportioneel is, hoewel het ook erkent dat het de vrijheden van burgers inperkt. Die inperking is dus terecht volgens de rechtbank.

Het arrest stemt de advocaat van het Waals gewest Marc Uyttendaele tevreden. "Het is een heldere beslissing die vaststelt wat in de feiten al duidelijk was. Het CST is een cruciaal instrument in het kader van de bestrijding van de epidemie. Het hof en het Waals gewest erkennen dat het CST de vrijheden beperkt, maar dat het een essentieel instrument is om burgers te beschermen."

Brusselse zaak loopt

De vzw Notre bon droit had ook een rechtszaak aangespannen tegen de Brusselse ordonnantie over het CST. In Brussel is de pas sinds 15 oktober verplicht. Die zaak loopt nog, al onderneemt de rechtbank voorlopig geen actie omdat hij meent dat het Grondwettelijk Hof bevoegd is. Ook bij het Grondwettelijk Hof hangen beroepen tegen de coronapas.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie