Beschuldigde Ali El Haddad Asufi op het assisenproces van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016.

Proces aanslagen

Advocaat Ali El Haddad Asufi vraagt zijn cliënt over hele lijn vrij te spreken

© Belga
21/06/2023
Updated: 21/06/2023 16.01u

Op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 is het woensdag de beurt aan Jonathan De Taye en Jean-Christophe De Block, advocaten van beschuldigde Ali El Haddad Asufi.

15:53 uur: Advocaat Asufi overtuigd dat zijn cliënt gemanipuleerd werd door zijn vriend El Bakraoui

Advocaat Jonathan De Taye heeft woensdagnamiddag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 de jury gevraagd om zijn cliënt Ali El Haddad Asufi vrij te spreken over de hele lijn. Volgens De Taye is er geen enkel bewijs tegen zijn cliënt waarover niet getwijfeld kan worden en moet hij daarom het vermoeden van onschuld genieten.

El Haddad Asufi was een goede vriend van Ibrahim El Bakraoui, een van de leidende figuren van de terreurcel die zich opblies in Zaventem. Hij kreeg al tien jaar cel op het proces over de aanslagen in Parijs, waarvan hij minstens tweederde moet uitzitten. Hij zat in voorhechtenis van juni 2016 tot augustus 2018, waarna hij vrijkwam onder elektronisch toezicht. Net als in Parijs verschijnt hij in Brussel echter aan de zijde van de andere beschuldigden in de box.

Aan het einde van zijn pleidooi haalde De Taye verschillende elementen aan waarover er volgens hem twijfel bestaat en waarvoor zijn cliënt het vermoeden van onschuld zou moeten genieten. Zo wist El Haddad Asufi inderdaad af van de adressen van meerdere safehouses, anders dan bijvoorbeeld Salah Abdeslam, maar daarom was hij nog geen 'senior lid', zoals het parket aanvoerde. "Er waren veel meer safehouses, een tiental", zei De Taye, die de safehouses meerekende die vlak voor en na de aanslagen in Parijs gebruikt werden. Er was ook de zendmast die zowel het safehouse in de Max Roosstraat bediende als de woning van El Haddad Asufi in de Paviljoenstraat in Schaarbeek. Op basis daarvan concluderen dat El Haddad Asufi aan de vooravond van de aanslagen in de Max Roosstraat was, is voor de advocaat een brug te ver. Een bekertje met zijn DNA op kon er al weken gestaan hebben. "Er is geen enkel element dat bewijst dat hij er op 21 maart was", zei de advocaat.

Voorts is er het spoor naar de herkomst van de wapens dat naar Nederland leidt, via een neef van El Haddad Asufi. In het hele onderzoek kon slechts één kalasjnikov gelinkt worden aan Nederland, een van de wapens die in de Driesstraat in Vorst, zei De Taye. "Als het parket juist is, dan hadden ze allemaal van daar moeten komen."

Tot slot was er nog de USB-stick met testamenten van Ibrahim El Bakraoui, die bij een eerste huiszoeking niet en bij een tweede huiszoeking wel werd gevonden. El Haddad Asufi beweert dat hij die in zijn brievenbus vond. "Als ze de USB-stick bij de eerste huiszoeking niet meenamen, dan lag die er misschien gewoon niet. Het was niet dat hij een toverdoos had."

De Taye besloot dat zijn cliënt gemanipuleerd is geweest door zijn vriend Ibrahim El Bakraoui. Ali El Haddad Asufi had in de dagen na 17 maart 2016 verlof, en dus ruim de mogelijkheid om de terreurcel te helpen, maar deed dat niet. De advocaat zag er een element in dat de overtuiging van de jury in het voordeel van zijn cliënt kan doen kantelen. "De twijfel moet u opvreten."

11.53 uur: Advocaat El Haddad Asufi lanceert 'alternatief verhaal' naar herkomst USB-stick

Beschuldigde Ali El Haddad Asufi was geen senior lid van de terreurcel, zoals het federaal parket aanvoerde in zijn requisitoir, en het was hij niet die de cel wapens bezorgde, noch een USB-stick ging ophalen in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Dat zei zijn advocaat Jean-Christophe De Block woensdag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016. De Block lanceerde een "alternatief verhaal" in zijn pleidooi, verwijzend naar een zijspoor van het onderzoek dat leidde naar een garagebox in Luik.

Ali El Haddad Asufi was een goede vriend van Ibrahim El Bakraoui, een van de leidende figuren van de cel die zich opblies in Zaventem. Het onderzoek linkte hem niet alleen aan de zoektocht naar wapens van El Bakraoui. Hij was ook een van de enigen in het dossier die kennis had van zowel het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek als van dat in de Kazernenlaan in Etterbeek. Het parket had erop gewezen dat zelfs Salah Abdeslam en Sofien Ayari niet afwisten van die andere adressen, om te besluiten dat hij een "senior lid" was van de groep.

De Block vroeg zich luidop af waarom hij dan niet op zoek ging naar de bestanddelen van de bom, als hem als senior lid alles kon gevraagd worden? "Nee, in de plaats daarvan gaan Osama Krayem en Ibrahim El Bakraoui rondlopen in Brussel, met hun ridicule pruik. Eén verkeerde stap en het plan valt in duigen", aldus De Block.

De advocaat citeerde ook uit een WhatsApp-conversatie met zijn neef in Zweden, waarvan het onderzoek uitwees dat het over drugs ging. De Block wou aantonen dat hij zeer actief op zoek was naar drugs, in de periode voor de aanslagen, en dat andere conversaties die hij had met een neef in Nederland óók over drugs gingen, en niet over wapens, zoals het parket aanvoert. De Block verwees ook een paar keer sarcastisch naar een uitspraak van federaal procureur Bernard Michel, die had verklaard tijdens het proces dat de vrijspraak van die neef in Nederland, voor het aanleveren van wapens voor de aanslagen in Parijs - bij gebrek aan sluitend bewijs -, een politiek kantje had.

De Block verwierp de hypothese dat El Haddad Asufi de avond voor de aanslagen de USB-stick ging ophalen in de Max Roosstraat in Schaarbeek met testamenten van Ibrahim El Bakraoui. De USB-stick zou uiteindelijk aangetroffen worden bij de beschuldigde, maar hij heeft altijd volgehouden dat iemand hem in zijn brievenbus kwam steken en dat hij maar één keer in het appartement was, toen nog niet gestart was met de productie van explosieven en toen de IS-vlag er nog niet hing.

De advocaat wees erop dat er kilo's explosieven lagen in het appartement, maar dat een explosievenhond twee dagen later, op 24 maart 2016, als El Haddad Asufi's huis doorzocht werd, niet reageerde. De Block zei ook dat degene die de wapens kwam ophalen in de Max Roosstraat, de USB-stick moet meegenomen hebben.

Het bracht De Block ertoe om een "alternatief verhaal" te lanceren. Hij verwees naar een zijspoor van het onderzoek, een lading wapens die in 2019 gevonden werd in een garagebox in Luik. Er werd gedacht dat het mogelijk ging om de verdwenen wapens van de terreurcel, maar dat kon nooit hard gemaakt worden. Wel werd op een van de karabijnen in de box hetzelfde DNA gevonden als het DNA dat gevonden werd op een tas in de Max Roosstraat. Maar het DNA kon nooit geïdentificeerd worden.

Volgens De Block moet hij het geweest zijn die de wapens ging oppikken (en later aan beschuldigde Bilal El Makhoukhi bezorgde, nvdr) en tegelijkertijd de USB-stick meenam. "Het was waarschijnlijk geen van de beschuldigden hier in de box die de USB-stick kwam halen", zei De Block. Hij wees er ook op dat verschillende bestemmelingen van het testament 'Abou Souleyman' van Ibrahim El Bakraoui nooit geïdentificeerd zijn.

De Block verwees ook in zijn pleidooi naar een uitspraak van een advocaat van de burgerlijke partijen, die aanvoerde dat El Haddad Asufi, die volgens twee psychiatrische expertises niet geradicaliseerd zou zijn, handelde uit vriendschap. "Wie doet dat nu, meer dan dertig moorden plegen en nog zoveel meer pogingen tot moord, uit vriendschap. Het bestaat niet dat iemand een moord pleegt uit vriendschap", zei De Block.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni