PCR-test naar covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus

| PCR-test naar covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

De Brusselse correctionele rechtbank heeft maandag een gevangenisstraf van zes maanden uitgesproken tegen een vrouw die een valse PCR-test had voorgelegd toen ze met het vliegtuig wilde reizen. De vrouw was er naar eigen zeggen van overtuigd dat de test wel geldig was, maar navraag bij het labo wees het tegendeel uit.

De vrouw wilde vorig jaar het vliegtuig nemen naar Spanje en legde daarvoor hij het inchecken een PCR-test voor. De luchtvaartmaatschappij kreeg bij het zien van het document meteen argwaan en verwittigde de politie. Die deed navraag bij het laboratorium dat de test zogezegd had uitgevoerd, en dat bevestigde meteen dat het om een vervalsing ging.

Uit verdere navraag bleek dat de test op naam van iemand anders was afgenomen, en dat de datum van de test was aangepast. De vrouw beweerde dat ze via Facebook een locatie had gezocht en gevonden om een test af te nemen, en dat ze zich daar uiteindelijk ook had laten testen. Meer informatie over dat beweerde testlabo kon ze evenwel niet geven, zodat de politie haar verhaal niet kon nagaan.

De vrouw kreeg nog een minnelijke schikking voorgesteld van 750 euro, die ze niet betaalde, waarop ze werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Daar daagde ze ook niet op, zodat ze bij verstek werd veroordeeld.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni