Climate March klimaatmars klimaatverandering
© PhotoNews | De eerste klimaatmars in Brussel bracht.

Brussels Gewest lanceert Burgerraad voor het Klimaat

© Belga
17/11/2022
Updated: 17/11/2022 11.42u

Het Brussels Gewest lanceert volgend jaar een permanent burgerparlement voor het klimaat. Panels van telkens honderd Brusselaars zullen vragen kunnen stellen en aanbevelingen doen.

Volgens de Brusselse minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) is het Brussels Gewest wereldwijd de eerste overheid die burgers structureel betrekt bij het klimaatbeleid.

"De samenleving zal de komende decennia drastisch veranderen. Om zoveel mogelijk Brusselaars bij deze verandering te betrekken en de sociale cohesie te versterken, heb ik de experts van G1000 en onze administratie de opdracht gegeven om een nieuw democratisch instrument te ontwerpen. Deze permanente burgerraad voor het klimaat is het resultaat", licht de minister donderdag toe in een mededeling.

Honderd Brusselaars

Het initiatief werd opgezet in samenwerking met G1000, het Belgische platform voor democratische innovatie. Het burgerparlement wordt samengesteld uit panels van honderd Brusselaars, die elkaar opvolgen. De burgers worden geloot en zullen meerdere weekends vergaderen en voorstellen doen. Ze krijgen daarvoor de nodige informatie aangereikt van onafhankelijke experten.

De loting gebeurt op basis van gender, leeftijd, woonplaats en sociaaleconomische achtergrond zodat een goede afspiegeling van de Brusselse bevolking verkregen wordt.

Opvolgcommissie

De Burgerraad voor het Klimaat voorziet ook een opvolgingscommissie die nagaat wat de politiek met de aanbevelingen van het panel doet. De Brusselse regering van haar kant engageert zich om alle aanbevelingen van de burgers grondig te bestuderen en transparant te rapporteren over wat ze ermee doet.

Drie maanden na ontvangst van de aanbevelingen moet de regering een eerste update geven, na een jaar komt er een eindevaluatie. Als de regering dan beslist om een aanbeveling niet uit te voeren, licht ze die keuze uitvoerig toe. De thema's van de burgerpanels worden telkens gekozen door een groep van 25 burgers die geloot worden uit het vorige burgerpanel. Zo geven de burgers van het eerste panel het stokje door aan de deelnemers van het tweede panel.

Pionier democratische vernieuwing

Om het mechanisme in werking te zetten zal het thema van het eerste burgerpanel uitzonderlijk door de regering zelf worden bepaald. "België is goed op weg om de Europese pionier van democratische vernieuwing te worden.

Zoals Estland bekend staat als pionier op vlak van digital governance, zoals Finland internationaal hoge ogen gooit met zijn onderwijs en Denemarken internationaal uitpakt met zijn duurzaamheid, zo inspireert ons land steeds meer andere lidstaten met ambitieuze vormen van nieuwe democratie.

De permanente burgerraden in het Brussels gewest en de Duitstalige Gemeenschap, samen met de gemengde panels in het Brusselse parlement, blijven internationaal dan ook niet onopgemerkt. G1000 is trots dat we steeds meer overheden mogen helpen met professioneel advies over nieuwe democratie", stelt David Van Reybrouck, auteur van 'Tegen verkiezingen' en afgevaardigd bestuurder van G1000.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie