Commissie verwerpt verbod op onverdoofd slachten

Bekijk ook de afspeellijst: woensdag 8 juni 2022
Updated: 08-06-2022 - 16:58

In de commissie Leefmilieu van het Brussels parlement is het verbod op het onverdoofd slachten verworpen. Er waren zes stemmen voor, zes tegen en drie onthoudingen: onvoldoende dus om het voorstel te weerhouden. Het voorstel gaat wel nog naar de plenaire, waar het op 17 juni alsnog kan worden goedgekeurd.

De indieners van de ordonnantie stemden uiteraard voor: Groen, en Défi. N-VA had zelf een ordonnantie ingediend, maar sloot zich aan bij wat ter stemming lag, en stemde dus ook voor, net als MR. In totaal gaat het om 6 stemmen.

Ook Vlaams Belang en Open VLD steunden het verbod. De eerste partij had zelf een voorstel daartoe ingediend. Open VLD was dan weer samen met Groen en Défi mede-indiener van het voorstel dat op tafel lag. Maar zowel Vlaams Belang als Open VLD mochten niet stemmen in de commissie.

Ecolo en Les Engagés onthielden zich, goed voor 3 stemmen.

PS, PVDA/PTB en One.Brussels stemden tegen, goed voor 6 stemmen.

Bij een gelijkstand (staking van stemmen) wordt het voorstel verworpen. "Ik ben daarin zeer teleurgesteld", zegt Carla Dejonghe (Open VLD). "Het is een gemiste kans. Ons voorstel was een consensustekst, die geen enkele geloofsgemeenschap wilde viseren."

Stoelendans

Voorafgaand aan de stemming was er een heuse stoelendans, met fractieleiders die de plaats van de vaste commissieleden innamen, om zo de stemming in een bepaalde richting te duwen. Zo nam Alexia Bertrand (MR) de plaats in van Viviane Teitelbaum (MR), om er zo zeker van te zijn dat de twee MR-stemmen voor een verbod zouden gelden.

Maar hetzelfde gebeurde bij de PS en One.Brussels. Bij die laatste partij stemde Fouad Ahidar tegen een verbod, net zoals de PS en PTB/PVDA. Hij nam de plaats van Hilde Sabbe, die in de commissie nog de cultuuroorlog waar het debat in dreigde te verglijden, aanklaagde en daarin de hoofdstad als voorbeeld stelde. "Brussel is voor op de rest. Wij weten dat er niet één waarheid is. We zijn open en tolerant en doen niet aan hokjesdenken of stigmatisering", klonk het.

Hele keten

Hun argumentatie luidde dat slachten altijd pijn doet, en dat dierenwelzijn veel meer is dan die laatste twee minuten van het leven van een dier, maar ook bijvoorbeeld de kweek en het transport behelst.

Een argumentatie die Jonathan De Patoul (Défi) op de heupen werkte: "Je wacht toch ook niet met het verbieden van wildparkeren van steps tot de mobiliteitsproblematiek in het algemeen is opgelost?"

Strategische onthoudingen

Céline Fremault (Les Engagés) nam dan weer de plaats in van Gladys Kazadi, en onthield zich. Ze wil liever wachten op de code voor dierenwelzijn, die er in 2023 aan komt. "Dat zal ons de kans geven om meer sereen en volledig dit debat te voeren", stelt ze.

Ook Ecolo onthield zich, met als bedoeling om de parlementsleden in de plenaire de kans te geven om volgens hun eigen overtuiging te kunnen stemmen.

Plenaire zitting

En dat kan, want in het Brussels parlement komen ook voorstellen aan bod die in de commissie verworpen werden. Die worden dan doorgaans pro forma behandeld en meteen weggestemd. Maar dat zal hier anders lopen.

Als het halfrond op vrijdag 17 juni de conclusies van de commissie verwerpt, kan het immers toch nog plenair behandeld worden. Maar die procedure is zeer ongebruikelijk, de verschillende fracties informeren zich nu eerst zelf over hoe het verder moet.

Correctie: in een eerdere versie stond dat het voorstel nu niet meer naar de plenaire zitting gaat. Dat klopt niet, het komt er wel nog aan bod.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?