Eerste Brusselse windturbine wordt concreet

© Luminus
| Zicht op de toekomstige windturbine vanaf de Paapsemlaan

Energiebedrijf Luminus en drankenproducent Coca-Cola willen een windturbine van 150 meter hoog bouwen, vlak naast de Ring rond Brussel en het kanaal. Nu het openbaar onderzoek over de plannen is begonnen komt de bouw dichterbij.

De windturbine zou op een terrein aan de Zuunstraat in Anderlecht moeten komen, vlak achter de IKEA-winkel en de kantoren van Coca-Cola. Het gaat om een constructie van 149,5 meter hoog, wieken inbegrepen (de zogenaamde 'tiphoogte'). Dat is even hoog als de turbines die wat verder langs het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw staan.

Het geplande vermogen is 2,4 MW (megawatt), wat relatief bescheiden is voor een nieuwe turbine. Op land zijn vandaag al vermogens van meer dan 3 MW mogelijk, op zee loopt dat op tot meer dan 8 MW.

De geproduceerde elektriciteit is vooral bedoeld voor onmiddellijk gebruik door Coca-Cola. Luminus schat dat het bedrijf ongeveer 70 procent van de opgewekte energie zal consumeren. De resterende 30 procent wordt toegevoegd aan het stroomnet.

Zichtbaarheid

De turbine zal vooral zichtbaar zijn vanop punten in Anderlecht of vanop een zekere hoogte, verwacht Luminus. In het stadscentrum van Brussel zal de constructie amper of niet zichtbaar zijn. Vanop de voetgangerszone is de turbine bijvoorbeeld niet te zien, maar vanaf het Poelaertplein wel, aan de horizon. Ook wie op de Kleine Ring rijdt ter hoogte van de Naamsepoort zal af en toe een stukje van de wiek kunnen zien.

Luminus geeft tot slot aan dat de turbine een aantal keer per jaar stilgelegd kan worden om dieren te beschermen. Dat zou vooral in de zomer en de herfst het geval zijn om te vermijden dat vleermuizen gegrepen worden door de wieken. Het geluid van de turbine zou tot slot niet te onderscheiden zijn van het omgevingslawaai.

Burgers en verenigingen mogen de plannen nog tot 16 maart inkijken om opmerkingen over het project door te geven. Eind maart beoordeelt de Anderlechtse overlegcommissie de vergunningsaanvraag.

windturbine Anderlecht binnenring Vorst
© Luminus
| Ook vanaf de binnenring in Vorst zal de turbine duidelijk te zien zijn

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?