10 juli 2023: het nieuwe Bécopark aan de Materialenkaai
© Rojin Ferho/BRUZZ | Het eerste deel van het nieuwe Becopark aan de Materialenkaai is open voor het publiek.

Eerste helft van Becopark aan het kanaal open voor de buurt

RF
© BRUZZ
10/07/2023

Een promenade omringd door bomen, een zandbak en toegang tot de waterbushalte: het park op de Beco- en Materialenkaai langs het kanaal krijgt stilaan vorm. Afgelopen weekend zijn de werfomheiningen weggehaald en kon je al een deel van het recreatiepark betreden.

De werken aan het parkgedeelte langs de Havenlaan, tussen Sainctelette en de Suzan Danielbrug, zijn afgerond. Sinds dit weekend kan je daar wandelen op een nieuwe promenade, met toegang tot de waterbushalte, en er is ook een zandbak voorzien voor kinderen.

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, kondigde maandag op zijn website aan dat de werfomheiningen zijn weggehaald rond de eerste helft van het park. De werken aan het parkgedeelte tussen de Suzan Danielbrug en de Redersbrug zijn nog altijd bezig.

Er zijn twee sportterreinen zichtbaar, maar die wachten nog op verlichtingen en markeringen alvorens open te gaan. Nog zaken die wachten op afwerking: waterfonteintjes, picknicktafels, een natuurstenen trap naast het voormalige pakhuis van Ackermans, de toegangszone aan het Saincteletteplein, openbare verlichting en de noppentegels voor blinden en slechtzienden.

Ademruimte

Het Becopark zal ongeveer 2,8 hectare groot zijn, gelijk aan zo ’n drie voetbalvelden. Met dit nieuwe recreatiepark krijgt het Brussels Gewest er een belangrijke schakel bij in het netwerk van gewestparken. Momenteel bestaat het gewest voor zo ’n twintig procent uit parken en bossen.

Het nieuwe park komt in een dichtbevolkt deel van de stad waar de nood aan meer groen en recreatie hoog is. De aanplanting van 126 bomen (voor zes gekapte), moet de buurt opnieuw ademruimte geven. Het zal ook de parken van Lijn 28 in Sint-Jans-Molenbeek en Thurn & Taxis in Laken verbinden met het Maximiliaanpark in de Noordwijk, wat de biodiversiteit ten goede moet komen.

Nieuwe gebouwen

De werken zijn in september vorig jaar gestart. In de herfst van 2024 start Leefmilieu Brussel met de renovatiewerken aan het Ackermansgebouw, het toekomstige parkpaviljoen met conciërgewoning, openbare toiletten en een sociaal restaurant. In totaal wordt het bedrag van de werken geschat op 14,8 miljoen euro.

In 2025 start de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) aan de bouw van een nieuw onthaalcentrum in het gebied voor druggebruikers, beheerd door Transit vzw. Het gewest plant dat centrum te openen in 2026.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie