Eigenaars worden verplicht om Brusselse woningen te renoveren

© Herman Desmet
| Dertig procent van de Brusselse woningen is niet eens geïsoleerd.

De Brusselse regering heeft een ambitieus renovatieplan klaar waarmee ze het huizenbestand energiezuiniger willen maken. Dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor elk van de 575.000 residentiële Brusselse woningen wordt een draaiboek opgesteld met daarin een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden, gebaseerd op het EPC-certificaat.

Stel, je bent eigenaar van een heel gewone rijwoning uit 1930. Het huis werd nooit geïsoleerd en is niet heel energiezuinig. Het Brussels Gewest verplicht je nu om een persoonlijk stappenplan te volgen, zodat je woning tegen 2050 jaarlijks minder dan 100 kilowattuur per vierkante meter verbruikt. Dat komt overeen met het EPB-certificaat van het type C (zie afbeelding). Nu is dat gemiddeld nog 220 kWh per vierkante meter per jaar.

20190514_EPB-certificaat
© Brussel Leefmilieu
| De gemiddelde energieprestatie van woningen moet van D naar C gaan.

Of je nu zelf in het huis woont, verhuurder of verkoper bent: voor elk van je gebouwen wordt een gepersonaliseerd stappenplan opgesteld. Dat begint bij een verplicht EPB-certificaat, een soort energierapport van je huis. Elke eigenaar van een Brusselse woning moet zo’n certificaat laten opstellen tegen 2025. Nu is dat enkel verplicht als je je huis verkoopt.

Dat document vormt dan de basis voor de toekomstige renovatie. Want op het certificaat staan aanbevelingen en technische maatregelen om je huis energiezuiniger te maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het isoleren van je dak, maar ook om het vervangen van je verwarmingssysteem.

Elke eigenaar is verplicht om minstens elke vijf jaar (eerste in 2030) een van de aanbevolen ingrepen uit te voeren. Je mag als eigenaar zelf kiezen dewelke. Je mag ze ook allemaal in één keer uitvoeren. Hoe ver je moet gaan, hangt af van het type gebouw (leeftijd, alleenstaande of rijwoning, …).

Het renovatieplan van de Brusselse regering, dinsdag voorgesteld op de site van Homegrade, komt geen dag te vroeg. Van de 575.000 Brusselse woningen is 85 procent gebouwd voor de jaren 60, dertig procent is zelfs niet geïsoleerd. Al die huizen hebben nog veel marge op vlak van energie-efficiëntie.

Door dat renovatiepotentieel te benutten kan Brussel een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale en gewestelijke klimaatdoelstellingen. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen afnemen met 32 procent (tegenover 1990). Om Brussel tegen 2050 helemaal koolstofarm te maken moeten die emissies met 80 procent verlagen.

28,7 miljard euro

Brussels minister van Leefmilieu en Energie Céline Fremault (CDH) raamt de totale kostprijs voor haar ambitieuze renovatieplan op 28,7 miljard euro. Dat geld moet vooral van de eigenaars zelf komen, al belooft Fremault zelf ook steun om de investeringen uit te voeren. Zo zal de vastgoedfiscaliteit aangepast worden en komen er nieuwe belastingvoordelen om eigenaars aan te moedigen.

De bestaande energie- en renovatiepremies alsook de groene lening worden uitgebreid, en het papierwerk wordt vergemakkelijkt. Er komt bijvoorbeeld een ‘onestopshop’ waar alle premies in een keer aangevraagd kunnen worden. Voorlopig is de renovatie nog niet afdwingbaar, de betrachting is om dit plan tegen 2022 in regelgeving om te zetten.

Voor de tertiaire sector geldt een gelijkaardig systeem, alleen is de doelstelling nog ambitieuzer. Tegen 2050 moeten alle gebouwen uit de dienstensector energieneutraal zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?