Plastic zakjes worden nog steeds veelvuldig gebruikt, ondanks het verbod.

Gebruik van plastic zakjes nauwelijks bestraft

LEB, TD
© BRUZZ
05/07/2019

Volgens de laatst bekende cijfers zijn er tot begin 2018 96 inbreuken op het plasticverbod vastgesteld bij Brusselse handelaars. Slechts de helft daarvan, zowat 50 overtreders, kregen een boete. Nieuwere cijfers kon Leefmilieu Brussel ondanks herhaaldelijk aandringen niet geven. Op de Zuidmarkt is nog altijd geen enkele boete opgelegd. Het verbod op plastic zakjes in Brussel lijkt stilaan dode letter.

Sinds de invoering van het plasticverbod in 2017 hebben inspecteurs 96 van de 689 gecontroleerde handelaars betrapt op het gebruik van plastic zakjes. Er werden processen-verbaal opgesteld, waarvan er 46 geleid hebben tot een administratieve boete. Deze cijfers gelden voor de periode 2017 tot begin 2018. Of er daarna nog meer controles en boetes gevolgd zijn, is onduidelijk. Ondanks herhaaldelijke vragen kon of wou Leefmilieu Brussel onze redactie geen recentere cijfers verstrekken.

Sinds 1 september 2017 geldt er in het hele Brusselse gewest een verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik. Exact een jaar later werd het verbod aangescherpt, en moeten alle zakjes dunner dan 50 micrometer biologisch afbreekbaar zijn. Na de sensibiliseringscampagnes bij de aanscherping van de regels lijkt de waarschuwings- en overgangsperiode lijkt nog steeds aan de gang te zijn.

Zo is op de Zuidmarkt, waar plastic zakjes nog altijd alomtegenwoordig zijn, nog altijd geen enkele boete uitgedeeld. Nochtans geldt een verbod op plastic zakjes er al sinds eind 2016.

'Geen budget voor controles'

“Er zijn al veel waarschuwingen geweest, maar er zijn nog geen sancties geweest,” zegt schepen van Duurzame Ontwikkeling in Sint-Gillis, Jos Raymenants (Groen). Hij kaartte het probleem al aan bij het voormalige gemeentebestuur en pleitte toen voor een nauwere opvolging op de Zuidmarkt.

“Dat is nog niet voor meteen", nuanceert Raymenants nu hij zelf in de bestuursploeg zit. "Eind september komen wij nog eens samen met alle marktkramers om hen nogmaals te informeren. Wie dan vanaf de afgesproken datum het plasticverbod niet naleeft, zal geschorst worden van de markt."

Raymenants zegt dat Sint-Gillis niet over de capaciteit, noch het budget beschikt om genoeg controles met bijbehorende sancties uit te voeren. “Wij hebben momenteel maar één gemeentelijke ambtenaar die sancties kan opleggen. Eén persoon voor de hele Zuidmarkt is niet evident. We hebben het budget gewoon niet,” aldus de schepen van Duurzame Ontwikkeling.

“Dit is een heel belangrijke strijd, dus wij hopen dat Leefmilieu Brussel ons meer middelen geeft om het beleid toe te passen.” Leefmilieu Brussel geeft hier geen commentaar op.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , plastic zakjes , markt , plastic , Jos Raymenants

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni