Vorst Hoogte 100 altitude cent luchtbeeld

| Vorst Hoogte 100 altitude cent luchtbeeld

Gepeperde rekening voor man die bomen kapte zonder vergunning

ADD
© BRUZZ
15/03/2022

In Ukkel moet een man een administratieve boete van 30.000 euro betalen omdat hij zonder toestemming vijftien hoogstammige bomen heeft gekapt. Die bomen stonden op een perceel van de man op de grens van Ukkel en Vorst, nabij Hoogte Honderd.

Dat meldt La Capitale dinsdagochtend en wordt bevestigd aan BRUZZ door de schepen voor Milieu en Groene Ruimtes in Ukkel, Maëlle De Brouwer (Ecolo).

In mei 2019 heeft de eigenaar van een perceel op de grens tussen Ukkel en Vorst, in de buurt van Hoogte Honderd en Vorst Nationaal, in totaal vijftien hoogstammige bomen van verschillende soorten gekapt, zonder enige vergunning.

'Groeikracht'

Dat is problematisch, want volgens het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) "mag niemand hoogstammige bomen kappen zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen."

Ook voor de buurtbewoners is de situatie alles behalve aangenaam. "De groene ruimte die we zo koesterden is vervallen tot een echte stadskanker. Nu kijken wij uit op garagepoorten," zeggen bewoners in La Capitale. "Bovendien heeft de kap geleid tot een toename van de geluidsoverlast uit de Alsembergsesteenweg en een verlies aan biodiversiteit."

De gemeentelijke instanties in Ukkel hebben een proces-verbaal opgesteld. Toch heeft de betrokkene, volgens de krant La Capitale, beroep aangetekend omdat er volgens hem geen sprake is van een overtreding: de bomen kunnen volgens hem, ondanks de kap, hun groeikracht terugkrijgen.

'Onomkeerbaar feit'

Dat argument wordt van tafel geveegd door de sanctionerende ambtenaar van de Dienst Inspectie en Administratieve Sancties, omdat "uit de jurisprudentie van de Raad van State duidelijk blijkt dat het vellen van een boom een onomkeerbaar feit is."

De eigenaar van het perceel is een administratieve geldboete van dertigduizend euro verschuldigd. Dat bedrag kan echter worden verlaagd tot drieduizend euro als de eigenaar binnen de drie maanden (vanaf eind februari 2022) bij de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning indient om een einde te maken aan de overtreding.

"Bovendien zal de eigenaar van het perceel vijftien nieuwe bomen moeten planten," aldus De Brouwer.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Ukkel , Milieu , bomenkap , Maëlle De Brouwer , hoogte 100 , bomen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni