Natuurvereniging eist 5.000 euro per illegaal gekapte boom Vellemolenbos

© vzw Brussel Natuur
| Een beeld van het Vellemolenbos na de boskap.

Om de toegang tot het fietspad langs de Woluwelaan vrij te maken vroeg het Brussels Gewest om enkele bomen te kappen en te snoeien. Maar de aannemer ging zijn boekje te buiten en kapte meer bomen dan waarvoor hij een vergunning had. De organisatie Brussel Natuur eist nu een schadevergoeding van vijfduizend euro per illegaal gekapte boom.

Brussel Natuur, een verbond van natuurbeschermingsverenigingen, heeft de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) voor de rechter gedaagd. De GOB wees bij de rechter naar de aannemer, die zou verantwoordelijk geweest zijn voor de ‘ongecontroleerde’ kap. Maar de rechtbank oordeelde dat de verantwoordelijkheid wel degelijk bij de gewestelijke administratie lag. De definitieve uitspraak is gepland voor 21 december. Brussel Natuur eist 5.000 euro per illegaal gekapte boom.

Het Vellemolenbos werd gedeeltelijk gekapt in 2018. Het gaat om een gebied dat is opgenomen in de lijst van Natura 2000-gebieden. Om een boom te kappen is een vergunning nodig, maar niet voor elke gekapte boom was zo'n vergunning aanwezig. Er is dus een milieuovertreding begaan, aldus de natuurvereniging Brussel Natuur. Ook de bewoners van het bos en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe waren bezorgd over de situatie.

"Om vijf voetgangersbruggen over de Woluwe te bouwen, moest de gemeente een milieueffectenstudie uitvoeren om de impact van deze constructies op het Natura 2000-gebied te beoordelen," legt de schepen van Leefmilieu van Sint-Lambrechts-Woluwe, Grégory Matgen (Défi), uit aan de RTBF. "Hier heeft de gewestelijke administratie zich drastische aanpassingen veroorloofd zonder overleg met de gemeente of met Leefmilieu Brussel.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?