| Regenwateropvangsysteem op de speelplaats van basisschool De Kleurdoos in de Moutstraat.

Groenblauw bxl wil meer natuur en water in de stad brengen

© BRUZZ
06/06/2022

Insectenhotels, kruidenbakken en regenwatertanks: zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met het lokaal stadsvernieuwingsproject Groenblauw bxl meer natuur en water in de stad brengen. Brusselse organisaties en burgers kunnen zelf een project in hun buurt opstarten.

Op de speelplaats van basisschool De Kleurdoos in de Moutstraat staat een futuristisch uitziende tank die via een buizenconstructie regenwater opvangt. In de tank wordt het water opgeslagen voor gebruik. Water dat niet wordt gebruikt, wordt zachtjes in de bodem geïnfiltreerd.

Het regenwateropvangsysteem in de basisschool is een van de participatieprojecten van Groenblauw bxl, dat de biodiversiteit en de korte voedselketen in de vijfhoek wil bevorderen. Organisaties en burgers kunnen gebouwen, omheiningen en openbare ruimtes uitrusten met bijvoorbeeld nestkastjes, insectenhotels, kruiden of fruitbomen. De VGC kreeg een investeringssubsidie van 250.000 euro van de Vlaamse Regering om het project te coördineren.

“Met dit participatief stadsvernieuwingsporject zetten we in op meer buurtgroen en versterken we de sociale cohesie in de Brusselse wijken.”

Elke Van den Brandt (Groen), VGC-collegevoorzitter

Elke Van den Brandt (Groen), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

“Met dit participatief stadsvernieuwingsproject zetten we in op meer buurtgroen en versterken we de sociale cohesie in de Brusselse wijken,” zegt collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen) in een persbericht. “Al deze kleine ingrepen zorgen voor een aangenamere stad. Zo motiveren we ook meer mensen om in hun eigen buurt werk te maken van de biodiversiteit. Samen met de Brusselaars werken we zo aan een duurzame en leefbare stad.”

Atelier Groot Eiland aan de Henegouwenkaai realiseert, begeleidt en coördineert de projecten. In de moestuin van de vzw kunnen Brusselaars nu al workshops volgen over duurzaamheid, maar de organisatie zal ook een netwerk opzetten om andere organisaties en Brusselaars te motiveren om groenten en fruit aan te planten.

Organisaties en burgers die zelf een project willen opstarten in de buurt, kunnen op de website van Groenblauw bxl fiches terugvinden om mee aan de slag te gaan en voorbeelden vinden van lopende projecten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni