Sluikstort in de Heyvaertwijk. Wie op heterdaad betrapt wordt, zal meteen een boete moeten betalen.

Lik op stuk bij sluikstorten: onmiddellijke inning van boete bij inbreuk

Steven Van Garsse
© BRUZZ
09/12/2022

Brussel voert de strijd op tegen sluikstorten en dierenmishandeling. Vandaag stemt het Brussels parlement een ordonnantie die een onmiddellijke inning van de boete voorstelt bij vastgestelde inbreuken. Betalen kan dan via de smartphone.

De ordonnantie maakt deel uit van het clean.brussels-plan van minister Alain Maron (Ecolo) en het dierenwelzijnsbeleid van minister Bernard Clerfayt (DéfI)

Leefmilieu Brussel, de lokale besturen en de politie stellen jaarlijks zo’n 600 inbreuken vast op de milieuwetgeving en het dierenwelzijn, maar de klachten worden zo goed als allemaal geseponeerd door het parket. Vervolgens moet de dader een GAS-boete betalen, maar voordat de hele administratieve mallemolen doorlopen is, is er vaak al een jaar of meer verstreken.

Minnelijke schikking

In een nieuw wetsontwerp, dat vandaag door het Brussels parlement wordt gestemd en al in commissie werd goedgekeurd, stelt de Brusselse regering voor om via een transactie te werken, een soort van minnelijke schikking, waardoor de dader de boete onmiddellijk moet betalen aan de milieu-inspecteur of politieagent, met smartphone of via een pinapparaat. Kan dat niet, dan moet de boete binnen de veertien dagen betaald worden.

Uit onderzoek blijkt dat dit soort lik-op-stukbeleid efficiënter werkt en de preventie verhoogt, omdat de dader meteen geconfronteerd wordt met een sanctie. De betalingsbereidheid blijkt bovendien groter.

De regering benadrukt in het wetsontwerp dat het nieuwe boetesysteem alleen voor kleinere misdrijven geldt, met boetes tussen de 50 en de 2.500 euro. Er zijn boetes voor sluikstorten, maar ook voor overtredingen betreft de verwarmingsinstallatie.

Ook kattenbaasjes kunnen een boete van tweehonderd euro verwachten voor het niet-steriliseren van katten. Honden én kattenbaasjes zijn verplicht om het dier te identificeren en kunnen bij overtreding een boete van honderd euro verwachten.

Ook kan de beschuldigde nog altijd kiezen voor de gerechtelijke procedure. Het geld zal naar een fonds vloeien voor de bescherming van het leefmilieu.

Lente 2023

Het ontwerp werd al in mei goedgekeurd door de regering, maar door de vele opmerkingen van de Raad van State moest aan de tekst nog verschillende keren gesleuteld worden.

Na de goedkeuring van het wetsontwerp in het parlement, zal de regering bepalen welke misdrijven precies in aanmerking komen, om tegen de lente van volgend jaar van kracht te zijn.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni