| De nieuwe M7-metro.

Luchtkwaliteit in metrostations: Brussel scoort beter dan Parijs

JDK
© BRUZZ
24/07/2023

De MIVB heeft een uitgebreide luchtkwaliteitsmeting uitgevoerd om de blootstelling van haar personeel aan inhalatie- en alveolaire stofdeeltjes te onderzoeken. Volgens Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit (Groen), zijn de resultaten bemoedigend, schrijft La Dernière Heure. Drie metrostations - Vandervelde, Ribaucourt en Zuidstation - werden zorgvuldig geanalyseerd.

De metingen werden gedurende acht uur uitgevoerd en alle resultaten wezen uit dat de gemeten concentraties ruimschoots onder de beroepsmatige blootstellingslimiet liggen. Dit is de referentiewaarde voor alle gemeten stoffen (inhalatie- en alveolaire stofdeeltjes, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en CO).

Bijzondere aandacht werd besteed aan de analyse van “roetkoolstof”, een categorie fijne stofdeeltjes die nauw verband houdt met verbrandingsprocessen. Ook die bevindingen toonden opvallend lage waarden aan (1000 keer onder de gespecificeerde maximale niveaus), mede dankzij het gebruik van elektrische motoren en verwarming in de Brusselse metro.

Vergelijking met Parijs

In vergelijking met de Parijse metro lijkt de luchtkwaliteit in de Brusselse metro beter te zijn. In Parijs tonen de metrostations een vijfvoudige overschrijding van de normen die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met betrekking tot fijne deeltjesvervuiling.

Dat komt volgens de minister deels omdat alle metrostellen van de MIVB maken gebruik van geavanceerde regeneratieve elektrische remtechnologieën. Daardoor moet er minder traditioneel geremd worden, via remblokken die tegen remschijven geduwd worden. Daar komt wel fijn stof bij vrij.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni