Maron zet in op thermische energienetten als opstap naar koolstofarm Brussel

© PhotoNews
| Brussels minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo).

Brussels minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) heeft een ontwerpordonnantie klaar waarmee hij de organisatie van thermische energienetten in kaart wil brengen. Dat is volgens hem noodzakelijk in de race naar een koolstofneutraal Brussel in 2050.

Thermische of hernieuwbare energie, met zonne-energie als bekendste vorm, speelt een hoofdrol in het creëren van een koolstofarm Brussel tegen 2050. Om die doelstelling te halen moeten niet alleen de gebouwen beter geïsoleerd worden, maar ook de resterende warmtebehoefte koolstofarm worden. In dat opzicht heeft de minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) een ontwerpordonnantie uitgevaardigd dat de organisatie van de thermische energienetten voorstelt.

Een thermisch energie- of warmtenet functioneert schematisch als een centrale verwarmingsinstallatie voor meerdere gebouwen of een wijk. Het is een gecentraliseerd systeem dat verschillende eenheden van verwarming, of koeling voorziet. Dat zorgt ervoor dat overtollige energie ook onderling met elkaar kan worden uitgewisseld. In Brussel bestaat dit type al in duurzame wijken, zoals de Bervoetswijk in Vorst of de Tivoliwijk in Laken.

‘Cruciale juridische mijlpaal’

Omdat de huizen in Brussel vaak niet geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen, wordt voor de thermische energienetten in de hoofdstad meer gekeken naar hernieuwbare energie uit afvalwarmte die afkomstig is van industriële installaties.

Dat laat bovendien toe om honderden mensen in een keer te laten overstappen op een groenere verwarmingsmethode. Met deze ordonnantie wil Maron deze netten niet alleen in kaart brengen, maar ook voorzien van een certificaat dat de hernieuwbare oorsprong van de gebruikte energie garandeert.

“Dit is een cruciale juridische mijlpaal voor de geleidelijke vermindering van de broeikasgasuitstoot ten gevolge van warmteproductie. Thermische energienetten bieden immers een aanzienlijk potentieel dat moet worden benut om de energetische en solidaire transitie van ons gewest te verzekeren. Zo zullen de Brusselaars toegang hebben tot nieuwe bronnen van hernieuwbare energie, tegen minder volatiele kosten dan fossiele brandstoffen,” zegt minister Maron.

Beheerders van thermische energienetten zullen hun installatie voortaan ook moeten melden aan Leefmilieu Brussel. Zo zal het Brussels Gewest beschikken over een duidelijk inventaris.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?