Biodiversiteit en natuurobservatie op de Josaphatsite

| Biodiversiteit en natuurobservatie op de Josaphatsite.

'Natuur op friche Josaphat moet beter beschermd worden'

SVG
28/11/2021

De Raad voor het Leefmilieu en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen zijn kritisch over het RPA Josaphat. De adviesorganen hebben het vooral moeilijk met de bouwplannen in een zone die een rijke biodiversiteit kent.

Zopas is het openbaar onderzoek afgerond voor het nieuwe Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat. Dat voorziet meer dan duizend woningen en bijhorende infrastructuur op een voormalig spoorterrein van 24 hectare op de grens van Evere en Schaarbeek, waar een groot stuk wilde natuur is ontstaan.

De adviezen van de gemeente Schaarbeek en Evere waren al bekend. Ook officiële adviesorganen als de Raad voor het Leefmilieu en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen hebben hun advies klaar.

Die gaan beide in dezelfde richting: het RPA doet te weinig om de biodiversiteit te vrijwaren.

De Raad voor het Leefmilieu stelt voor om de bouwplannen op het westelijk deel van de site, die als de meest biodiverse wordt beschouwd, tijdelijk op te bergen. Het biopark, zoals dat in het nieuwe RPA is opgenomen, volstaat niet om de natuur te vrijwaren, zeggen de milieudeskundigen.

“De Raad stelt een moratorium van de plannen voor voor het residentiële deel zodat het gewest tijd heeft om na te denken over de bestemming van deze unieke ruimte. Is ze zeker van haar plannen, rekening houdend met het unieke potentieel op vlak van natuur, klimaat en waterhuishouding?.” De Raad voor het Leefmilieu merkt ook op dat dit RPA niet te vergelijken met is met andere richtplannen als Zuid of Heyvaert. Het gaat daar om wijken die al volledig geürbaniseerd zijn.

Hoge biodiversiteitsscore

Ook de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen vindt dat er niet gebouwd mag worden op het meeste groene deel van de site. “De KCML stelt voor bij de ontwikkeling van de wijk rekening te houden met de bestaande biodiversiteit op de site, waarbij de zones die de hoogste score halen op vlak van biodiversiteit vrijwaard moeten blijven.”

De adviezen zijn niet bindend, maar maken wel een belangrijk onderdeel uit van het openbaar onderzoek over dit RPA Josaphat.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni