Een overzichtsindruk van de nieuwe site. Evere ligt links, Schaarbeek rechts. De grens loopt over het terrein.

Nieuw plan Josaphatsite: twee woonkernen, meer groen en klein biopark

Kris Hendrickx
© BRUZZ
01/07/2021

Een biopark van 1,28 hectare voor de biodiversiteit, twee woonkernen in het noorden en het zuiden van de site en honderden woningen minder dan eerst gepland. De Brusselse regering heeft het langverwachte nieuwe ontwerp voor de Josaphatsite goedgekeurd.

De Josaphatsite, een voormalig rangeerterrein van 25 hectare nabij het gelijknamige park, was het afgelopen jaar de inzet van heel wat getouwtrek. Aan de ene zijde stond het Gewest, dat er onder meer 1.600 woningen wou bouwen en haar plannen in een richtplan van aanleg (RPA) wou gieten (zie simulatiebeeld onder het artikel).

Aan de andere zijde stonden vooral actiegroepen die de biodiversiteit op de site wilden behouden, door ze onaangeroerd te laten of door een erg ruime zone in te richten als natuurreservaat. De Josaphatsite groeide de voorbije jaren uit tot een soort stedelijke wildernis, met een zelden geziene rijkdom aan aan onder meer vogels, vossen en insecten. Er werden bijvoorbeeld ruim 120 bijensoorten waargenomen.

Minder woningen

Het Gewest krabbelde terug en beloofde een nieuw ontwerp van RPA. Dat plan is nu in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse regering.

Het nieuwe plan omvat verschillende aanzienlijke wijzigingen. Zo worden de woningen niet meer gespreid over nagenoeg de hele site, maar komen er twee woonkernen in het zuiden en noorden van het terrein. Het aantal woningen daalt ook van de voorziene 1.600 naar 1.200 eenheden. 323 daarvan zullen sociale woningen zijn, 215 middenklassewoningen.

"Ik hoop dat we nu in alle sereniteit kunnen verdergaan met de ontwikkeling van dit strategische gebied."

Rudi Vervoort (PS)

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

Het aandeel groene ruimte op de site gaat er daardoor op vooruit en zou in de toekomst 40 procent van de volledige oppervlakte bedragen. Het grote ongerepte gebied waarom de natuurliefhebbers en andere verenigingen vroegen komt er echter niet. Het zogenaamde biopark blijft beperkt tot 1,28 hectare, zo’n 5 procent van de totale oppervlakte.

Het biopark zal aansluiten op de andere groene ruimtes op de site, zoals het wadipark, de hellingen van de site en het spoorpark, een smalle strook groen langs de sporen. In totaal komt er op die manier 5 hectare park tot stand.

Autoloze wijk

Minister-president Rudi Vervoort (PS) maakt zich sterk dat de nieuwe indeling ook de mobiliteit zal ten goede komen. Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt en de regering wil de wijk zelfs geleidelijk ‘autoloos’ maken.

In het nieuwe ontwerp is er ten slotte plaats voor een geïntegreerd school- en sportcomplex, met een lagere en middelbare school, dat gebouwd zou worden door de gemeente Schaarbeek.

De procedure die al liep om het breedste deel van de site, aan de zijde van Schaarbeek, te ontwikkelen, loopt gewoon door, laat Vervoort nog weten. Het gaat om de zogenaamde 'concurrentiedialoog' tussen verschillende ontwerpbureaus.

Nieuw openbaar onderzoek

De regeringsleider toont zich erg tevreden met het nieuwe ontwerp. “Ik hoop dat we op basis daarvan in alle sereniteit kunnen verdergaan met de ontwikkeling van dit strategische gebied en tegelijk sterke antwoorden en stevige garanties kunnen bieden om tegemoet te komen aan de terechte vragen die tijdens het openbaar onderzoek zijn gerezen,” laat de minister-president weten.

Antoine de Borman, de directeur van planningsadministratie Perspective.brussels, ziet van zijn kant een plan dat beter inspeelt op de klimaatverandering.

Er volgt nu een nieuw openbaar onderzoek in september, waarin opnieuw opmerkingen kunnen worden geformuleerd.

josaphatwijk indruk

| Het oude ontwerp spreidde de woningen meer over site. Het beeld toont bovenaan het station van Evere.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Evere , Schaarbeek , Stedenbouw , Josaphatsite , Josaphatfriche , Rudi Vervoort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni