| Natuurvereniging CCN Vogelzang CBN vreest dat deze bomen schade zullen oplopen.

Natuurvereniging verzet zich tegen bomenkap voor fastfood in Anderlecht

© BRUZZ
30/10/2023

Natuurvereniging CCN Vogelzang CBN verzet zich tegen het kappen van bomen voor een nieuwe vestiging van een Burger King op de Bergensesteenweg in Anderlecht. Die zou er komen op enkele tientallen meters van het natuurreservaat Vogelzangbeek. In juni gaf de overlegcommissie groen licht voor het toekennen van de vergunning. Het is nu wachten op een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Volgens de plannen van de nv Burger Brands zullen er 2 hoogstambomen van 50 jaar oud plaats moeten ruimen voor de nieuwe vestiging van een hamburgerrrestaurant. Een suikeresdoorn die deel uitmaakt van de Hof ter Vleestdreef en een gewone esdoorn die zich op het betrokken perceel bevindt.

Nieuwe aanplantingen zouden de oude bomen vervangen, maar dat compenseert de impact op klimaat en biodiversiteit onvoldoende, volgens de natuurvereniging. Die vreest daarnaast dat door de aanleg van de parking en de in- en uitrit aan de Hof ter Vleestdreef, het wortelgestel van meerdere hoogstambomen ernstige schade zal oplopen waardoor deze op termijn ook ten dode zijn opgeschreven.

20231030 bomenkap Vogelzang

| CCN Vogelzang CBN waarschuwt: bomen kappen voor hamburgers!'

“Deze mooie dreef is één van de toegangspoorten tot het natuurreservaat Vogelzangbeek en vormt een lichtpuntje in de trieste aanblik van asfalt en beton die de Bergensesteenweg kenmerkt,” klinkt het bij de vereniging. “Deze bomen vormen een groene verbinding tussen de twee delen van het natuurreservaat dat doorkruist wordt door de Bergensesteenweg.”

‘Al genoeg fastfood’

De natuurvereniging begrijpt niet dat het Brussels Gewest ook een positief advies geeft aan het project. “Het perceel is bestemd voor stedelijke industrie volgens de voorschriften van het Gewestelijk Bestemmingsplan.”

“Bovendien zijn er al zeer veel fastfoodrestaurants in de nabije omgeving, wat indruist tegen de Good Foodstrategie van het gewest,” argumenteren de leden van CCN Vogelzang, die vinden dat “een economisch model gebaseerd op wegwerpverpakkingen eveneens botst met het circulaire principe dat het Brussels Gewest zo hoog in het vaandel draagt.”

Hof ter Vleestdreef herwaarderen

De natuurvereniging vraagt het schepencollege om de vergunning te weigeren en de bomen van de Hof ter Vleestdreef te herwaarderen. “Het vele verkeer en de verdichting van de bodem maakt dat meerdere bomen niet in optimale toestand verkeren. Het wordt hoog tijd dat beleidsmakers met een andere blik naar ons bomenpatrimonium kijken.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni