Twee nieuwe meetstations voor luchtvervuiling aan kleine ring en Keizer Karellaan

© PhotoNews
| Fijn stof in Brussel.

Nadat de rechter het Brussels Gewest eerder verplichtte om een of meer meetstations voor luchtvervuiling op de drukste plekken van de stad in te stellen, kondigde minister Maron woensdag de gekozen locaties aan. Tegen augustus zou een meetpunt openen aan de kleine ring, tegen oktober volgt nog een ander meetstation aan de Keizer Karellaan.

Maron verwees in het parlement op vraag van parlementslid Gladys Kazadi (CDH) naar de recente uitspraak van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, die het Gewest opgelegd heeft om binnen de zes maanden de luchtverontreiniging op een of meer van de meest 'vervuilde punten' in de stad te meten. Die werden door de rechter omschreven als de kleine ring, de Wetstraat of de directe omgeving van de E40.

Die zaak werd in 2016 ingediend door milieuorganisatie Client Earth en vijf Brusselaars. De huidige regering wil de meting van de luchtvervuiling in Brussel verbeteren en is niet van plan tegen het vonnis in beroep te gaan, zei minister Maron.

Volgens Maron zullen twee meetstations binnenkort ingericht worden op twee zeer drukke plekken. Ten eerste op de Keizer Karellaan, waar stikstof en stikstofdioxide zullen opgemeten worden, en het tweede op de kleine ring. Het tweede meetpunt zal de concentraties stikstof, stikstofdioxide en fijn stof registreren. Vanwege technische redenen zal dat meetstation waarschijnlijk op twee verschillende punten meten: één plek voor het fijn stof (PM10 en PM2,5), de andere voor stikstof en stikstofdioxide.

Na de deadline

Het gewest is bezig met de vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om de beide meetstations op te starten, volgens Maron een zeer complexe materie. Het meetstation aan de kleine ring zou ten laatste in augustus klaar zijn voor gebruik, dat op de Keizer Karellaan in oktober. Zij zullen allebei opgenomen worden in het officiële meetnetwerk, waardoor de concentraties vervuiling op die zeer drukke plekken ook jaarlijks zullen doorgegeven worden aan de Europese Commissie om te kijken of aan de Europese normen inzake luchtkwaliteit wordt voldaan.

Maron verwees daarnaast ook naar de andere inspanningen die de regering levert op het vlak van meten, informeren en sensibiliseren rond luchtkwaliteit. Zo wordt er een secundair meetnetwerk ontwikkeld in meer dan honderd vervuilingshotspots, in samenwerking met scholen, belangenorganisaties en inwoners.

Daarnaast wordt een burgercampagne als het Vlaamse CurieuzeNeuzen opgezet samen met stadsorganisatie Bral en de Universiteit van Antwerpen. Een paar honderden scholieren van allerlei achtergronden zullen aan een biomonitoring worden onderworpen, in samenwerking met de Universiteit Hasselt, om de impact van de vervuiling te meten. Er zullen ook sensibiliseringsacties in scholen worden opgezet.

Luchtkwaliteit

De Brusselse luchtkwaliteit is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Het Gewest is al meermaals door Europa op het matje geroepen, maar de concentratie stikstofdioxide is recent weer gestegen.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?