Een 4G-netwerk in Brussel?
© PhotoNews

Verhoging stralingsnormen voor 5G goedgekeurd door Brusselse regering

© Belga
08/10/2021

De Brusselse regering heeft het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing goedgekeurd dat de huidige emissienorm van 6 V/m (volt per meter) verhoogt tot 14,57 V/m buitenshuis en 9,19 V/m binnenshuis, met inbegrip van radio- en televisieantennes. Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) stelt dat de tekst de essentiële aanbevelingen van de burgercommissie over de modaliteiten van de uitrol van 5G in het Brussels Gewest concretiseert.

De beperkte verhoging van de emissienorm voor niet-ioniserende straling houdt rekening met het voorzorgs- en standstillbeginsel en met de bescherming van de gezondheid van alle Brusselaars. De operatoren krijgen verplichtingen opgelegd inzake de milieugevolgen op het gebied van energie en afval in verband met 5G.

De huidige emissienorm van 6 V/m (volt per meter) wordt verhoogd tot 14,57 V/m buitenshuis en 9,19 V/m binnenshuis, met inbegrip van radio- en televisieantennes. "Die norm blijft de strengste van het land, en ligt ver onder de aanbevelingen van de ICNIRP of de WHO", benadrukt Maron in een mededeling.

Digitaal plan

Om de negatieve impact van de digitale sector op het milieu te beperken, moeten de telecomoperatoren een 'duurzaam en verantwoord digitaal plan' implementeren dat ervoor moet zorgen dat het energieverbruik van mobiele netwerken wordt teruggedrongen en het publiek gesensibiliseerd wordt voor het voorkomen van afval van hun activiteiten.

Het voorontwerp van ordonnantie wordt nu voor advies en voorgelegd aan Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu, waarna een milieueffectbeoordeling en een openbaar onderzoek volgt. Vervolgens wordt het voor een tweede lezing aan de regering voorgelegd, en ten slotte aan de Raad van State en het Brussels Parlement.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie