| Het nieuwe Schaarbeekse meerderheidsakkoord belooft een "toereikend aantal verkeerscontroles" (archiefbeeld)

1030/0 over bestuursakkoord Schaarbeek: ‘Missen concrete doelstellingen’

Sara De Sloover
© BRUZZ
06/12/2018

Het nieuwe Schaarbeekse bestuursakkoord mikt duidelijk op de bekommernissen van de zwakke weggebruikers, maar bevat weinig concrete maatregelen of doelen. De gemeente belooft wel een nieuw mobiliteitsplan, en een verdubbeling van de bestaande fietsbrigade.

Levenskwaliteit, samen-leven en goed bestuur zijn de grote thema’s in het nieuwe bestuursakkoord, dat de nadruk legt op de groene thema’s, maar weinig concrete beloftes bevat. Zo zal 'onderzocht worden of een tweede zwembad in de gemeente haalbaar is', wordt meer beplanting in de straten beloofd, en wordt er 'nagedacht over andere vormen van gebruik van de publieke ruimte, zoals speel- of leefstraten' . Dat houdt concreet in dat een straat ofwel voor één dag, respectievelijk voor één maand wordt afgesloten voor autoverkeer.

“Het aantal speel- en leefstraten zal geleidelijk verhoogd worden”, zegt de nieuwe schepen van Mobiliteit, Adelheid Byttebier (Groen) aan BRUZZ. “Ik zie er ons geen zes jaar over doen om er vijf van elk te hebben. Dat vindt het hele college. Tijdens de onderhandelingen zeiden de Franstaligen ook vaak: il faut un speelstraat, omdat voor die termen niet altijd goede Franse vertalingen voorhanden zijn.”

Heraanleg assen

De meerderheid plant de heraanleg van de grote Schaarbeekse assen – de geplande heraanleg van de Louis Bertrandlaan is nog niet begonnen – “met de bedoeling om het comfort van de voetgangers op bepaalde symbolische plekken, zoals het Colignonplein, te verbeteren”.

"In het bestuursakkoord staat dat een ‘toereikend aantal verkeerscontroles gegarandeerd worden’, maar hoeveel zijn dat er dan precies?”

Eva Kongs van 1030/0

Ambitie: nul verkeersdoden

Actiecomité 1030/0, dat de verkeersveiligheidsproblematiek in Schaarbeek op de verkiezingsagenda plaatste, ziet positieve punten in het akkoord. “Het STOP-principe staat erin bijvoorbeeld (waarmee zwakke weggebruikers voorrang krijgen op autoverkeer: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens, red.)”, begint Eva Kongs van 1030/0 haar opsomming. “En het streven naar nul verskeersdoden. Ook dat de omvang van de fietsbrigade verdubbelt, tot 20 agenten, juichen we toe.”

Dat “de mogelijkheid onderzocht wordt om de verkoop van parkeerkaarten in de reeds verzadigde wijken op te schorten” mag dan vaag en weinig ambitieus lijken - Kongs ziet er toch een kentering in. “In het vorige bestuursakkoord werd over de parkeerkaarten niet gerept. Een teken dat de geesten langzaam rijpen.”

Studiereis

Het actiecomité ziet ook heil in het nieuwe mobiliteitsplan. “Wij streven naar een ambitieus circulatieplan zoals in Gent, op lokaal niveau kan je al heel veel verwezenlijken. We werken zelf intussen aan een concreet voorstel met een aantal experts, allemaal Schaarbekenaars. Daarbij denken we ook aan een studiereis naar Leuven voor de gemeenteraadsleden.”

Maar tegelijk ziet 1030/0 ook veel vage formuleringen en wensen in het akkoord. “Vaak ontbreken concrete doelstellingen. Zo staat omschreven dat een ‘toereikend aantal (verkeers)controles gegarandeerd worden’, maar hoeveel zijn dat er dan precies?”

“Wij horen van buurtbewoners dat de nieuwe zone 30 dode letter blijft voor de mannen die aan 70 of 80 per uur door die straten blijven racen", klinkt het. "Wij zouden de zone 30 een jaar later graag kunnen evalueren aan de hand van cijfers rond het aantal overtredingen, ongelukken, en in laatste instantie ook verkeersboetes. Maar dat kan niet als er geen concrete doelen worden genoemd.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek , Mobiliteit , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni