11.000 mensen op wachtlijst voor fietsboxen

MVDH
11/09/2023
Updated: 12/09/2023 11.06u

De laatste jaren hebben steeds meer mensen de smaak van het fietsen te pakken gekregen, maar dat brengt dan weer nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van veilige fietsparkeervoorzieningen. Het aantal fietsboxen in Brussel groeit snel, maar kan de vraag niet bijhouden, blijkt uit nieuwe cijfers.

“In Brussel willen veel mensen graag fietsen, maar ze doen het niet omdat ze geen veilige plek hebben om hun fiets te stallen of omdat ze bang zijn dat hun fiets gestolen wordt”, verklaarde minister Elke Van den Brandt (Groen) recent. Die vrees is niet ongegrond: uit cijfers van 2020 bleek dat er maar liefst 70 diefstallen per dag plaatsvinden in België wat neerkomt op een slordige 24.500 fietsen over het hele jaar.

Het toont het belang aan van beschermde fietsparkeervoorzieningen in het Brussels Gewest, maar daar blijkt de vraag het aanbod intussen ruimschoots te overtreffen. Dat tonen cijfers die Brussels parlementslid Jonathan de Patoul (DéFI) opvroeg bij minister Van den Brandt. Zo’n 11.000 mensen staan momenteel op de wachtlijst voor een fietsbox in de buurt van hun woning, werkplek of hobby.

Fietscultuur

De langste wachtrijen zijn te vinden in Schaarbeek en Elsene waar respectievelijk meer dan 1.700 en 1.500 mensen op de lijst staan. De verschillen in cijfers tussen de gemeenten kunnen volgens Van den Brandt op verschillende manieren worden verklaard. “Je hebt het aantal inwoners natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook het type gebouwen dat verschilt van wijk tot wijk, de kwaliteit van de weginfrastructuur voor fietsers, de prioriteiten van lokale overheden op het gebied van fietsparkeren, de fietscultuur in de gemeente en de mensen die er wonen.”

Wel wijst de minister er nog op dat de cijfers in perspectief moeten worden geplaatst. “Op de wachtlijst staan ook gebruikers die intussen verhuisd zijn of geen parkeeroplossing meer zoeken. Het komt bovendien ook voor dat gebruikers een aangeboden plek weigeren omdat ze willen wachten op een fietsbox dichter bij huis. Sinds de opstart van het Cycloparkingplatform ligt de acceptatiegraad van abonnementen op de boxen gemiddeld rond de 42 procent.”

Proefproject

De groeiende wachtlijsten betekenen niet dat er geen nieuwe fietsboxen bijkomen in Brussel. Eind december 2022 telde het Brusselse grondgebied al 858 fietsboxen, 285 meer dan het jaar ervoor.

“Er komen inderdaad veel fietsboxen bij, maar niet genoeg”, zegt Thomas Deweer van de Fietsersbond daarover. "Vaak is het gewoon een kwestie van ruimte te vinden, want in Brussel is het zo dat een gemeente enkel door het Gewest gesubsidieerd wordt als een nieuwe fietsenbox op de plaats van een voormalige autoparkeerplaats komt. Dat is echter niet altijd evident om aan inwoners uit te leggen en sommige parkeerplaatsen zijn ook ongeschikt voor een fietsbox omdat die de zichtbaarheid kan belemmeren.”

Naast het uitbreiden van het aantal fietsboxen op de openbare weg mikt Cycloparking, de organisatie die het fietsparkeren beheert op gewestniveau, er daarom ook op het off street fietsparkeren verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld het herinrichten van garages tot fietsenstallingen. Na een projectoproep zullen twee operatoren vanaf 2024 daarnaast beginnen met beveiligde fietsenrekken aan te bieden. Tijdens een proefproject van twee jaar zullen daarbij op 50 locaties in Brussel beveiligde rekken komen voor zo’n 500 fietsen.

“Naast een groeiend aantal fietsers zien we ook een belangrijke tendens richting nieuwe types van fietsen zoals cargofietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs”, aldus nog Deweer. “Die nieuwe, maar duurdere varianten lokken mensen die anders nooit een fiets zouden gebruiken. Om hen niet te ontmoedigen is een groter aanbod aan veilige fietsinfrastructuur echter cruciaal. Wij roepen dan ook alle actoren – van de gemeenten tot Parking.brussels en de MIVB – op om hier prioriteit van te maken."

Thomas Deweer, beleidsmaker bij de fietsersbond, over het tekort aan veilige fietsenparking.

Week van de mobiliteit

In het mobiliteitsdebat gaat de discussie vandaag vooral over het schrappen van rijstroken en parkeerplaatsen. Hoe overstijgen we dat en werken we aan de mobiliteit van de toekomst?

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni