| A12 in Brussel wordt groene promenade

A12 in Brussel wordt groene promenade

ADD
© BRUZZ
30/11/2021
Updated: 30/11/2021 11.04u

Het Brussels Gewest heeft plannen klaar om het laatste stuk van de A12 om te vormen in een groene promenade. Stadinwaarts blijft er één rijstrook voor auto's over. Dat meldt Brussel Mobiliteit maandagochtend in een persbericht.

Het project - dat de naam Parkway 21 krijgt - gaat over de herstructurering van de R21 in Laken/Neder-over-Heembeek door de A12-autosnelweg om te vormen tot stadsboulevard.

De bevoegde administratie Brussel Mobiliteit heeft de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning al ingediend. Hoewel er nog infovergaderingen voor de buurtbewoners volgen, verwacht de overheid geen grote moeilijkheden. De hoop is dat de vergunning binnen zes maanden rond is, zodat de werken in 2022 kunnen starten, die zouden ongeveer drie jaar duren.

Van 90 naar 50

Concreet gaat het om een strook van drie kilometer tussen de grens met Vlaanderen en het kanaal, ter hoogte van de Van Praetbrug. Deze strook omvat een stuk A12 en R21. Wie daar nu met de wagen passeert, rijdt tegen 120 kilometer voorbij het knooppunt van de Brusselse ring en het Atomium, om ter hoogte van het Amerikaans theater te vertragen en via het koninklijk domein van Laken door te stromen tot in het stadscentrum.

Deze baan wordt smaller en trager. Stadinwaarts gaat het aantal rijstroken van drie naar twee en vervolgens naar één. Zo ontstaat er een trechter. De snelheidslimiet gaat naar 90 en 50 kilometer per uur. Staduitwaarts blijven twee rijvakken over.

De bedoeling is om de openbare ruimte terug te geven aan de inwoners. "Dit project past in de 10-minutenstad, een concept waarmee we in elke buurt scholen, kinderdagverblijven, openbaar vervoer en andere voorzieningen willen creëren", zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Tegelijk moet de overlast van het autoverkeer omlaag.

Tramlijn 10

"In cijfers gaat het om meer dan 14 hectare die rechtstreeks herwonnen worden door ze om te vormen tot een groene ruimte die zich uitstrekt over drie kilometer en zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer", zegt Hugues Convent, projectleider binnen Brussel Mobiliteit. "Met het oog op een meer stedelijke inrichting wordt het aantal rijstroken beperkt en het wegverkeer zal er toch vlotter verlopen."

Het project vormt bovendien een aanvulling op het MIVB-project voor de toekomstige tramlijn 10 in Neder-over-Heembeek waarover het openbaar onderzoek binnenkort van start gaat. "Het is een optimale aansluiting op de toekomstige tramlijn, haltes zullen onder meer vlot bereikbaar zijn voor minder mobiele personen", luidt het.

'Leefbare toegangspoort'

"We starten met de heraanleg van de invalswegen van Brussel. We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. De A12 wordt zo een groene, vlotte en leefbare toegangspoort voor iedereen", aldus Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Mobiliteitsorganisatie Touring en werkgeversorganisatie Voka Metropolitan stellen de geplande omvormingen dan weer in vraag. Ze vrezen dat het enkel zal leiden tot meer files, dat stadsbezoekers daardoor zullen wegblijven en bedrijven uiteindelijk wegtrekken. De alternatieven staan volgens beide organisaties nog niet op punt.

Het overhouden van slechts één rijstrook en het creëren van een trechter "heeft tot logisch gevolg meer filevorming en vertraagd verkeer, hetgeen nog meer luchtpollutie veroorzaakt dan voordien. Laat het nu net dat zijn wat de overheden willen vermijden", stelt Touring.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni