15 oktober 2014: voorstelling van de eerste elektrische taxi's in Brussel

| 15 oktober 2014: de eerste elektrische taxi's worden voorgesteld in Brussel. Zeven jaar later zijn ze nog altijd maar met 44.

Brussel krijgt elektrische taxi’s maar niet in gang

Eva Christiaens
© BRUZZ
05/01/2022

Voor de derde keer al schrapt de Raad van State de vergunningen voor elektrische taxi’s in Brussel. De bestaande wetgeving werd aangevochten door een taxibedrijf dat geen vergunning kon strikken. Door de nieuwe uitspraak verdwijnen minstens 22 elektrische taxi’s uit het straatbeeld. Het waren er al maar 44.

Het nieuws kwam dinsdag naar buiten via de krant L’Echo, maar het arrest van de Raad van State dateert al van 18 november. In dat arrest zegt de Raad van State dat alle licenties voor elektrische taxi’s met onmiddellijke ingang geschrapt moeten worden in Brussel. Dat is een strengere uitspraak dan bij eerdere zaken in 2016 en in 2017. Toen kreeg het Brussels gewest telkens nog vier maanden de tijd om de taxiregelgeving recht te zetten.

Die regelgeving is vastgelegd in 2013. Ze voorziet dat maximaal 50 van de 1.300 taxilicenties in Brussel naar elektrische wagens gaan. Alleen zijn er meer taxibedrijven of zelfstandige chauffeurs die zo’n vergunning vragen. Om te bepalen wie van hen precies een licentie krijgt om elektrisch te rijden, bestaat een speciaal puntensysteem. Dat houdt rekening met bijvoorbeeld het type laadpalen dat de uitbaters gebruiken, maar ook met hun dienstverlening, businessplan en het comfort van de wagen.

Taxi’s met lederen zetels of een wifi-connectie kregen meer punten van de jury, maar dat werd onvoldoende gemotiveerd

Het taxibedrijf Rayane & Partners viel daarbij (nipt) uit de boot in 2013. Dat wou zeven e-taxi’s in Brussel laten rijden, maar behaalde te weinig punten. Ook met een vernieuwd puntensysteem in 2019 kreeg Rayane & Partners geen licentie. Het bedrijf krijgt nu gelijk van de Raad van State: het puntensysteem, waarop de Brusselse vergunningen steunen, is nietig verklaard. De voornaamste reden is dat de criteria voor ‘wagencomfort’ te vaag omschreven zijn, zegt de Raad van State. Taxi’s met lederen zetels of een wifi-connectie kregen bijvoorbeeld meer punten van de jury, maar dat werd onvoldoende gemotiveerd.

Nieuwe vergunningen

De nietigverklaring zorgt nu voor discussie over welke e-taxi’s nog een correcte vergunning hebben en welke niet. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zegt dat maar tien van de vijftien huidige uitbaters getroffen zijn door het arrest, van wie de licensie verlengd moest worden. Die tellen samen 22 auto’s. Volgens de advocaat van Rayane & Partners gaat het wel degelijk om alle vijftien uitbaters en hun 44 elektrische taxi’s. (Lees verder onder de foto)

15 oktober 2014: voorstelling van de eerste elektrische taxi's in Brussel

| De elektrische taxi's zijn in Brussel nog altijd in de minderheid.

“Dat is een kwestie van interpretatie. Wij spreken arresten uit en het is aan de partijen om er hun gevolgtrekkingen uit af te leiden,” zegt de persmagistraat van de Raad van State daarover.

De vraag is nu of Brussel het puntensysteem zal aanpassen en hoe dan. Vervoort belooft dat zijn administratie aan nieuwe wetgeving werkt en dat er binnenkort nieuwe vergunningen zullen worden toegekend. Hij bekijkt of er nog altijd een limiet moet zijn op het aantal elektrische taxi’s in Brussel, zegt hij. "Die reflectie moet samen met de minister van Energie (Alain Maron, red.) gebeuren," zegt Vervoort.

Elektrificatie

De bestaande numerus clausus is opvallend omdat het Brussels Gewest uitdrukkelijk inzet op de elektrificatie van haar wagenpark. Tegen 2035 zijn alle diesel- en benzinewagens in Brussel verboden. De taxisector is daar geen uitzondering in.

Vijf jaar geleden nam de taxifederatie GTL zich nog voor om tegen 2020 zeker tien procent van de Brusselse vloot te elektrificeren, of minstens 120 wagens toen. Die doelstelling is niet behaald. Afgelopen zomer klaagde de oppositiepartij MR het gebrek aan laadpalen en ondersteuning voor de elektrische taxi's aan. Rudi Vervoort beloofde toen in gesprek te gaan met de sector.

Zijn kabinet kan woensdag nog geen verduidelijking geven bij de voortgang van die gesprekken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni