Brussel wil eigen slimme kilometerheffing invoeren

Kris Hendrickx
© BRUZZ
28/08/2019

Volgens Cathy Macharis, professor Duurzame Mobiliteit aan de VUB, moeten Brussel, Vlaanderen en Wallonië investeren in alternatieven voor de wagen.

Terwijl Vlaanderen talmt met de slimme kilometerheffing, zal Brussel wél werk maken van een eigen systeem. De Brusselse verkeersbelasting wordt omgevormd van een vaste jaarlijkse taks tot een belasting op het gebruik. “Als er geen akkoord komt met Vlaanderen over de kilometerheffing zetten we eigen stappen.” Vlaamse pendelaars betalen dan mogelijk twee keer.

De slimme kilometerheffing - automobilisten betalen een bedrag dat afhangt van de plek, het tijdstip en de milieukenmerken van de wagen - is een beetje het monster van Loch Ness van het Belgische mobiliteitsbeleid. Om de zoveel maanden en jaren benadrukt een politicus of expert dat de maatregel het Belgische verkeersinfarct kan oplossen. Toch komt het er maar niet van. Zo trok N-VA haar steun dit jaar nog in, toen onder meer Vlaams Belang zich tijdens de voorbije verkiezingscampagne tegen de maatregel keerde.

De Brusselse regering hoopt in principe nog steeds op een akkoord met de twee andere gewesten over een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Maar als zo’n akkoord onmogelijk blijkt – en daar lijkt het momenteel op – zal het Gewest een eigen vorm van slimme kilometerheffing invoeren. Dat principe staat beschreven in het regeerakkoord, maar kreeg tot nog toe amper aandacht. Letterlijk staat het er zo:

De huidige verkeersbelasting (VB) zal worden herzien in overeenstemming met de doelstellingen van de lage-emissiezone (LEZ) en zal worden gebaseerd op de technologie van de LEZ. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn op alle voertuigen die in Brussel aan het verkeer deelnemen en zal aangepast worden aan het gebruik om de verkeersopstoppingen, met name tijdens de spitsuren, te beperken.

"De jaarlijkse vaste circulatietaksen worden afgeschaft of verlaagd en we voeren een variabele belasting op het gebruik in"

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit

Elke Van den Brandt, kandidate en lijsttrekker Brussels Parlement voor Groen

“Het is een soort slimme kilometerheffing op Brussels niveau,” legt de nieuwe mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) uit aan onze redactie. “In de praktijk betekent het dat we de jaarlijkse vaste circulatietaksen afschaffen of verlagen en een variabele belasting op het gebruik invoeren.” Die belasting kan variëren volgens het tijdstip waarop iemand rijdt en volgens het wagentype. “Een zware diesel zal bijvoorbeeld meer betalen.”

Hoe het Brusselse systeem er precies zal uitzien en hoe hoog de bedragen zullen zijn, is nog niet bekend. De invoering van een Brussels systeem is dus nog niet voor meteen. Het regeerakkoord vermeldt wel dat het netwerk van ANPR-camera’s uitgebreid wordt om het systeem te kunnen invoeren.

Dubbele factuur voor Vlaamse pendelaar?

Als de hervorming er komt zonder akkoord met Vlaanderen, kan dat betekenen dat de factuur voor Vlaamse pendelaars oploopt. Ze riskeren dan zowel de huidige verkeersbelasting in Vlaanderen te betalen als een gebruikstaks in Brussel.

Behalve de hervorming van de verkeersbelasting zal de regering trouwens ook de - eenmalige - Belasting op Inverkeersstelling (BIV) hertekenen. Die zal meer gericht zijn op de milieuprestaties van de auto. Met name het gewicht, het reëel vermogen en het soort brandstof zullen meetellen.

Ook de vorige regering wou de autofiscaliteit al vergroenen, maar deed dat uiteindelijk niet. Een voorstel van een expertenwerkgroep die de regering samenstelde, baseerde zich vooral op euronorm en brandstofsoort. Het voorstel leidde tot kritiek, omdat nieuwe en zware auto’s daardoor vaak een forse daling van de belasting zouden krijgen.

De uitvoering van het regeer­akkoord over autofiscaliteit ligt vooral bij de minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) en de minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Die eerste vindt het nog te vroeg om de passage in het regeerakkoord toe te lichten. “We zullen maatregelen voorbereiden en uitwerken,” klinkt het op zijn kabinet.

Bekijk hieronder de reportage uit BRUZZ 24:

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , kilometerheffing , verkeersbelasting , stadstol , Elke Van den Brandt , Sven Gatz

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni