Een fietser in de Wetstraat

Brussel’Air-premie wordt hervormd: hoe lager het inkomen, hoe hoger de premie

EDB
© BRUZZ
05/02/2021

Op voorstel van minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) en minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) heeft de Brusselse regering in eerste lezing de hervorming goedgekeurd van de Brussel’Air premie. Brusselaars die hun wagen laten staan, kunnen voortaan kiezen uit een breder arsenaal aan alternatieven. Bovendien wordt de premie bepaald in functie van het inkomen.

De aanvragen voor een Brussel’Air premie zitten in stijgende lijn: volgens beide kabinetten verdubbelde het aantal aanvragen tussen 2016 en 2019. De premie biedt tot op vandaag echter slechts twee alternatieven voor de privéwagen: het openbaar vervoer of de fiets, eventueel aangevuld met deelauto’s. Met de hervorming willen de initiatiefnemers inzetten op de veelheid aan beschikbare mobiliteitsoplossingen die Brussel vandaag kent.

“Brusselaars die hun wagen aan de kant laten staan, zullen voortaan een eenmalig mobiliteitsbudget ontvangen dat ze gespreid over twee jaar kunnen uitgeven,” vertelt Pieterjan Desmet, woordvoerder van minister Van den Brandt. “Met dat budget kunnen ze kiezen uit een hele reeks mobiliteitsdiensten, gaande van openbaar vervoer, taxi’s, autodelen, fietsen tot scooters en meer.”

Een bijkomende nieuwigheid is dat het toegekende bedrag zal worden bepaald in functie van het inkomen van de begunstigde. “Afhankelijk van je inkomen krijg je een premie van 500, 700 of 900 euro toegekend,” klinkt het. “Mensen met een beperkte mobiliteit krijgen automatisch de hoogste premie.”

MaaS-app

Tot slot zal ook de procedure voor de aanvraag van de premie worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Die digitalisering zal het ook mogelijk maken de toekenningsvoorwaarden van de premie, namelijk de verplichting om een voertuig gedurende één jaar niet opnieuw te in te schrijven, beter te controleren. In de toekomst zal de premie gekoppeld worden aan de MaaS-app, die gebruikers een mobiliteitsoplossing op maat moet voorstellen.

Het ontwerpbesluit, dat in eerste lezing is aangenomen, zal nu voor advies worden voorgelegd aan de adviesraden, en vervolgens aan de Raad van State, zodat het in de tweede helft van 2021 in werking kan treden. Om aan de toename in aanvragen tegemoet te komen, wordt het jaarlijks voorziene budget ongeveer verviervoudigd, tot zo’n 3 miljoen euro.

De Brussel’Air-premie werd in 2006 ingevoerd om automobilisten te motiveren over te stappen op het openbaar vervoer. Wie zijn nummerplaat laat schrappen, heeft met de Brussel’Air-premie recht op een mobiliteitsbudget van het gewest. Na enkele jaren van weinig aanvragen, zitten de premies de laatste tijd opnieuw in de lift.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni