Brussels Gewest meet reële uitstoot van wagens

© PhotoNews
| Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ.)

De komende weken gaat het Brussels Gewest op een tiental strategische plaatsen meten wat de werkelijke uitstoot is van de wagens die door de hoofdstad rijden. Slimme camera's en sensoren zullen controleren of de theoretische emissies van fijnstof en stikstofoxiden overeenkomen met die op de weg. Het is het eerste project van zijn soort in Brussel.

Brussel doet naar analogie van andere Europese steden al enkele jaren inspanningen om haar wagenpark te vergroenen. Sinds 2018 is in de hoofdstad een lage-emissiezone (LEZ) van kracht die jaar na jaar strenger wordt. Die aanpak werpt vruchten af.

Het enige probleem: de LEZ is gebaseerd op de euronormen, die de uitstoot van vervuilende stoffen begrenst. Voertuigen op de Europese markt moeten aan deze normen voldoen. Hoe hoger de euronorm, hoe milieuvriendelijker die is. Althans, in theorie. Dieselgate leerde ons dat autoconstructeurs hun motoren kunnen manipuleren om de werkelijke uitstoot van hun wagens te verdoezelen. En er is ook nog het fenomeen roetfilterfraude.

Mobiliteit in Brussel: deelstep en auto's delen de openbare weg
© PhotoNews
| Mobiliteit in Brussel.

Om te meten of de theoretische en werkelijke uitstoot met elkaar overeenstemmen, start Brussel Leefmilieu een onderzoek. Het gewestelijk agentschap roept daarvoor de hulp in van wetenschapsbureau International Council on Clean Transportation (ICCT). Samen zullen ze op een tiental plaatsen aan zogenaamde 'remote sensing' doen om zo de werkelijke uitstoot van 150.000 wagens op de Brusselse wegen te controleren.

Camera, sensor en laserstraal

De meettechniek maakt gebruik van een sensor en laserstraal om de uitstootgassen van passerende wagens door te lichten. Op die manier worden hoeveelheden kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2), koolwaterstoffen (HC), ammoniak (NH3) en geluid gemeten.

Tegelijkertijd zal een camera de nummerplaat registreren, waardoor informatie over de wagen (merk, model, brandstof, motor, eurnorm, ...) aan de gemeten gegevens gekoppeld kan worden. Om de gegevens juist te interpreteren, zullen nog andere sensoren de snelheid, versnelling, en omgevingsfactoren (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) meten.

Dat alles levert een gigantische hoeveelheid aan data op. Het ICCT verbindt zich ertoe om tegen het najaar van 2021 de gegevens te analyseren en een rapport te publiceren. Bedoeling van deze methode is om betere beleidskeuzes te maken. Meten is weten, klinkt het bij Brussel Leefmilieu.

LEZ bijsturen

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan bijvoorbeeld de LEZ bijgestuurd worden, bijvoorbeeld door de meest vervuilende modellen over alle euroklassen heen te bannen uit de stad. Ook helpt de 'remote sensing'-studie met het in kaart brengen van roetfilterfraude en de geluidsvervuiling van voertuigen bij verschillende snelheden.

Brussel Leefmilieu benadrukt dat de privacy van de bestuurders niet geschonden wordt. "De uitwisseling van gegevens met de FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV) is onderworpen aan een beveiligde procedure", klinkt het. Ook zijn er aan dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt in de maanden oktober, november en december, geen sanctionerende doeleinden verbonden.

Luchtkwaliteit

De Brusselse luchtkwaliteit is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Het Gewest is al meermaals door Europa op het matje geroepen, maar de concentratie stikstofdioxide is recent weer gestegen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?