De nieuwe Marconi-tramstelplaats van de MIVB aan de Ruisbroeksesteenweg

| Trams in de Marconi-stelplaats van de MIVB (archiefbeeld).

Burgers mogen ruimte rond tram in Neder-Over-Heembeek inrichten

TDN
© BRUZZ
10/06/2020

Een burgerpanel van buurtbewoners, winkeliers en wijkverenigingen zal meewerken aan de openbare ruimte rond de nieuwe tramlijn in Neder-Over-Heembeek. "Met hun ervaringen in de wijk zullen deze Brusselaars het besluitvormingsproces verrijken", zegt schepen Arnaud Pinxteren. Doel is de nieuwe lijn tegen 2025 in te huldigen.

Eerder kregen burgers al inspraak bij het uittekenen van het tramtraject door middel van een online bevraging. Nu willen de MIVB, de stad Brussel en het Gewest buurtbewoners ook betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling rond het tracé. Wie interesse heeft om tot het burgerpanel toe te treden, kan zich kandidaat stellen tot 21 juni.

Groen en fietsinfrastructuur

Het burgerpanel bestaat uit acht personen, van wie vier buurtbewoners, twee handelaars en twee vertegenwoordigers van verenigingen. Zij mogen deelnemen aan de tramontwikkelingsstudie. "Het burgerpanel zal de ontwikkeling van de openbare ruimte, van gevel tot gevel, in goede banen leiden", legt Arnaud Pinxteren (Ecolo), schepen van Burgerparticipatie, uit.

Het burgerpanel brengt iedereen samen om te bepalen wat er met de openbare ruimte rond het tracé moet gebeuren. Wegprofielen moeten gekozen worden en kruispunten veiliggemaakt. Ook moeten er knopen doorgehakt worden over de breedte van trottoirs, de aanleg van fietspaden, de parkeerplaatsen en bijvoorbeeld groenvoorzieningen.

"We zetten dit ongeziene participatieproject verder", aldus minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Het brengt bewoners en gebruikers rechtstreeks rond de tafel om de behoeften en wensen van de verschillende belanghebbenden zo goed mogelijk te combineren. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn of haar standpunt en ervaringen uit de buurt te delen.

Diversiteitscriteria

De leden worden geselecteerd door de Heembeekenaars en de gebruikers van de wijk. Vanaf 25 juni kan men online stemmen over de kandidaturen. Daaruit vloeit vervolgens een eerste panelvoorstel voort, dat ook rekening houdt met diversiteitscriteria (profielcategorie, geslacht, leeftijd, deel van het tracé en taal).

"Dit voorstel zal op 15 juli aan de burgers worden voorgelegd tijdens een publiek online debat", licht MIVB-ceo Brieuc de Meeûs verder toe. "Iedereen zal in staat zijn om te reageren en eventuele tegenvoorstellen te formuleren. Deze procedure heeft als doel om via stemming tot een panel te komen dat een zo groot mogelijk draagvlak geniet."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Neder-Over-Heembeek , Mobiliteit , MIVB , tram Neder-Over-Heembeek , burgerparticipatie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni