Deelsteps en -scooters verhogen onveiligheidsgevoel bij Brusselaar

© PhotoNews
| De sterke opkomst van de elektrische deelstep verhoogt het onveiligheidsgevoel van de Brusselaar in het lokale verkeer.

Iets meer dan een vierde van de Brusselaars (28 procent) voelt zich niet langer veilig in het lokale verkeer. Dat blijkt uit de Urban Road Safety Index van Cyclomedia, een specialist in visualisatie van de buitenruimte. Aan de basis van het toenemende onveiligheidsgevoel ligt de opkomst van de gedeelde mobiliteit. Vooral de steps en scooters zijn de grote boosdoeners.

Je kan er binnen de grenzen van het Gewest haast niet meer naast kijken. De straten en voetpaden liggen bezaaid met steps, e-bikes en scooters. Daarmee wil Brussel een voortrekkersrol spelen in de omslag naar een meer duurzame mobiliteit.

Kom niet naar Brussel

Maar voor heel wat Brusselaars gebeurt dat voorlopig niet op een veilige manier. Maar liefst 28 procent van de inwoners van de stad voelt zich onveilig in het lokale verkeer. Dat blijkt uit de resultaten van de Urban Road Safety Index van Cyclomedia, een specialist in visualisatie van de buitenruimte.

De toename aan deelplatformen veroorzaakt volgens 60 procent van de bevraagden ook meer ongevallen. 37 procent van de Brusselaars zou dan ook niet langer aanraden om in de hoofdstad te komen wonen.

De resultaten zijn opvallend, zeker omdat er onlangs nog strenge regels zijn ingevoerd voor deelstepgebruikers in de binnenstad. Zo mogen jongeren onder de 16 jaar niet langer een step huren, is ermee rijden op het voetpad verboden en is het ook niet langer toegelaten om je per twee met een step te verplaatsen.

Koning auto profiteert van slechte weginfrastructuur

Maar de steekproef wijst niet alleen de steppers en scooterbestuurders met de vinger. Het gebrek aan een degelijke weginfrastructuur (52 procent) en voldoende straatverlichting (52 procent) worden ook meermaals vernoemd als reden voor het verhoogde onveiligheidsgevoel. Zo’n 74 procent beweert zelfs helemaal niet meer te fietsen in het donker en 44 procent vermijdt systematisch gevaarlijke kruispunten.

Een groot deel (35 procent) wil dat het aantal deelplatformen dan ook wordt afgebouwd om de veiligheid opnieuw te verhogen. Al zijn er ook heel wat mensen (36 procent) die een verbeterde weginfrastructuur al een grote stap in de goede richting zouden vinden. Het aanpakken van de fietspaden staat daarbij met stip op één.

Maar zolang dat niet doortastend genoeg gebeurt, lacht koning auto in zijn vuistje. Want maar liefst 74 procent zegt zich voor een verplaatsing veiliger te voelen in een auto dan erbuiten. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering, weet ook Joachim De Wilde, sales manager bij Cyclomedia.

“Kruispunten en verkeerssituaties zijn niet altijd even overzichtelijk en nieuwe vormen van mobiliteit zoals deelvervoer kunnen voor extra gevaarlijke taferelen zorgen. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?