Eenrichtingsverkeer aan de Bareel: Sint-Gillis lanceert toch nog circulatieplan

Kris Hendrickx
© BRUZZ
14/06/2023

Simulatiebeeld van de toekomstige Parklaan, die even verderop richting Bareel eenrichtingsverkeer zal hebben voor auto's. De groene middenberm wordt opnieuw ingericht, de huidige bomen worden grotendeels gekapt en vervangen door nieuwe exemplaren.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar Sint-Gillis heeft nu toch een eerste versie van zijn circulatieplan in het kader van Good Move voorgesteld. Al wordt de naam Good Move niet gebruikt.

Sinds juli vorig jaar lanceerde verschillende gemeenten circulatieplannen binnen het kader van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Die plannen, die het transitverkeer uit de woonwijken willen weren, stootten al snel op forse weerstand, waardoor sommige gemeenten terugkrabbelden.

De gemeente Sint-Gillis kwam zelfs niet toe aan de aankondiging van zo'n plan, omdat groenen en socialisten op een verschillende golflengte zaten. De eersten pleitten voor radicale ingrepen aan de Bareel waar het autoverkeer zou doorgeknipt worden. De tweeden vreesden dat zulke maatregelen een erg negatieve impact zouden hebben op onder meer de handel in de Waterloosesteenweg.

Zeg niet knip maar eenrichtingsverkeer

Anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen lanceert het gemeentebestuur nu toch een circulatieplan. De belangrijkste ingreep daarin focust nog steeds op de Bareel, een chaotisch kruispunt in het centrum van de gemeente waar zeven verschillende straten op uitkomen (zie plan verderop). In het nieuwe plan wordt gewerkt met een aantal eenrichtingsstraten die de hoeveelheid doorgaand verkeer in de gemeente moeten verminderen. Opmerkelijk: de besmette term Good Move wordt niet meer gebruikt in de communicatie van gemeente en Gewest.

Autoverkeer dat van Munthof komt zal in het nieuwe plan wél nog de Bareel kunnen oprijden, maar in de omgekeerde richting zal dat niet meer kunnen, behalve voor het openbaar vervoer. Ook het onderste deel van de Waterloosesteenweg wordt éénrichting, met autoverkeer in de richting van de Hallepoort en openbaar vervoer in tegenrichting. En ook de Parklaan wordt éénrichting, waarbij autoverkeer richting Vorst mogelijk blijft, maar niet meer doorkan tussen Wipstraat en Bareel, in het nauwere deel van de straat.

20230614_Circulatieplan Sint-Gillis versie gemeente.

| Het nieuwe circulatieplan voor Sint-Gillis. Er volgt nog een informatieronde voor de inwoners langs 7 deelwijken.

Nog een verandering voor de Bareel is dat de tram er over enkele jaren rechtdoor zal kunnen rijden, in plaats van rondjes te maken rond het plein. De fontein met de waterdraagster wordt daarvoor licht verplaatst.

Tegelijk met het circulatieplan communiceren gemeente en Gewest ook over de heraanleg van de Parklaan. Die wordt vergroend en er moeten meer bomen komen, al moeten daarvoor enkele tientallen van de huidige bomen weg.

Nieuwe kleine voetgangerszones

Het circulatieplan omvat ook delen van straten die voetgangerszones worden. Dat is het geval in de Fortstraat, met een testfase die al deze zomer start. Ook de straat aan de bovenkant van het Bethlehemplein wordt autovrij, net als een klein stukje van de Adolphe Demeurlaan, die aan het Van Meenenplein grenst.

Dat Van Meenenplein (voor het gemeentehuis) wordt grotendeels autovrij. Vanaf eind juni verdwijnen de parkeerplaatsen onder de bomen er. Enkel vlakbij het gemeentehuis zelf blijven enkele parkeerplaatsen over, onder meer voor leveringen. Ter hoogte van de gevangenis worden de parkeerplaatsen gecompenseerd.

Nog een nieuwigheid in het plan is de inrichting van verschillende woonerven (zie plan).

Geen revolutie

Schepen van Mobiliteit Catherine Morenville (Ecolo) benadrukt dat het plan vooral naar nieuwe evenwichten zoekt en de focus niet op verbieden ligt.

Burgemeester Jean Spinette (PS) van zijn kant legt de klemtoon op het evolutieve karakter van het plan dat in fases zal gerealiseerd worden. "We willen geen revolutie en leggen ook de nadruk op de sociale dimensie." Spinette verwijst daarmee naar de 500.000 euro die de gemeente uittrekt voor onder meer fietspremies (al dan niet elektrisch) en rijbewijzen voor professionele bestuurders.

Schepen voor wijkcontracten en stadsvernieuwing Willem Stevens (Vooruit) wijst dan weer op het belang van de volledige heraanleg van de Parklaan als essentiële schakel binnen het nieuwe plan.

Ook Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) toont zich tevreden met het plan. "We verwachten dezelfde voordelen als in de Vijfhoek en Schaarbeek: een sneller openbaar vervoer, veiligere en gezondere straten voor voetgangers en fietsers en een vlottere lokale circulatie door het weren van doorgaand verkeer."

Vanaf september volgt nog een informatie- en overlegronde in de verschillende wijken van Sint-Gillis en een stukje van Vorst. De belangrijkste ingrepen zullen pas doorgevoerd worden in 2025, na de gemeenteraadsverkiezingen.

De bareel van Sint-Gillis in de zomer van 2022

| De bareel van Sint-Gillis in de zomer van 2022: chaos troef

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, Stedenbouw, Good Move, circulatieplan, Bareel van Sint-Gillis, Jean Spinette, Catherine Morenville, Elke Van den Brandt

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni