1837 Fietsdiefstal hotspot noord 2
© Saskia Vanderstichele

Extra voorwaarden voor wie fietsdiefstalverzekering in Brussel neemt

AD
© BRUZZ
23/03/2023

Verzekeraars voeren alsmaar meer bijkomende voorwaarden in voor Brusselaars die een fietsdiefstalverzekering willen afsluiten, zoals het type slot, waar het voertuig geparkeerd moet staan tussen bepaalde uren, en hoe die vastgemaakt moet worden. Dat is een gevolg van het stijgend aantal fietsdiefstallen in het gewest.

De vzw Pro Velo, die streeft naar meer mobiliteit voor de Brusselse fietsers, maakte op vraag van Brussel Mobiliteit een vergelijkende tabel van enkele fietsverzekeringen. “Daaruit blijkt dat sommige verzekeraars inderdaad een hogere premie aanrekenen, of de kosten niet dekken wanneer de fiets buiten werd gestald", zegt Maximiliaan Engelen, communicatieverantwoordelijke van de organisatie. “En wanneer je zelf online een schatting doet, zal je merken dat sommige verzekeraars effectief hogere premies aanrekenen voor bepaalde postcodes, onder andere in Brussel.”

Volgens Engelen zijn de aangepaste voorwaarden van verzekeraars vooral een gevolg van het stijgend aantal fietsdiefstallen in de hoofdstad.

Meer diefstallen

Uit het laatste jaarverslag van VIAS (2022) bleek dat het aantal elektrische fietsdiefstallen in het Brussels Gewest in twee jaar tijd meer dan verdubbelde. Volgens cijfers van de Federale Politie stegen ze van 142 in 2018 naar 293 in 2020: een stijging van liefst 106 procent die beduidend hoger ligt dan in Vlaanderen (+68 procent) en Wallonië (+15 procent).

Dat cijfer is bovendien een serieuze onderschatting, aldus VIAS in haar jaarrapport. "Het aantal zaken dat het parket de afgelopen zes jaar heeft ontvangen, ligt immers veel lager dan de cijfers die naar voren komen uit de slachtofferenquêtes bij de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Brusselaars zijn dus dubbel slachtoffer, want door het stijgend aantal diefstallen, moeten verzekerden steeds meer regels respecteren om gedekt te zijn.

Bijkomende voorwaarden

Bij Ethias betaal je bijvoorbeeld een hogere franchise (+200 euro) als je in het Brussels Gewest woont. Volgens woordvoerder Serge Jacobs komt dat inderdaad omdat de schadefrequentie in Brussel hoger ligt, en er dus meer fietsen gestolen worden.

“Die frequentie wordt berekend op basis van statistieken over vele jaren: het is dus niet omdat er morgen tien fietsen uit onze portefeuille gestolen worden, dat de tarieven plots zullen stijgen”, legt hij uit. “Maar het is wel op basis van die statistieken dat we onze tarieven en voorwaarden aanpassen.” Ook bij verzekeringsagentschap Callant betaal je als Brusselaar een premie die gemiddeld 30-40 procent hoger ligt dan in de rest van het land.

Degelijk slot

Daarnaast voeren verzekeraars ook strengere criteria in over het fietsslot, dat aan een bepaalde veiligheidsklasse en soms aan een minimum aankoopprijs moet voldoen. “Sinds een aantal jaar heeft Ethias inderdaad een type veiligheidsslot opgelegd, maar dat is niet specifiek voor Brussel”, gaat Jacobs voort. “Een standaardslot van tien euro uit de supermarkt is simpelweg niet opgewassen tegen diefstal. Daarom vereisen wij een degelijk slot met een bepaalde certificering, omdat die beter tegen diefstal beschermen.”

De meeste verzekeraars eisen dat je fiets aan een vast punt wordt vastgemaakt, maar sommigen gaan nog verder. Verzekeringsmaatschappij Aedes verzekert sinds 2020 bijvoorbeeld geen fietsen meer als die op de openbare weg geparkeerd staan in Brussel. Fietsen zijn alleen gedekt als ze zich in een volledig gesloten, overdekt en met een sleutel afgesloten privélokaal bevinden. Als dat lokaal ook voor derden (bijvoorbeeld andere bewoners van een appartementsblok) toegankelijk is, moet de fiets ook met een goedgekeurd slot aan een vast bevestigingspunt vastgemaakt worden.

Ook Axa heeft sinds oktober 2022 onder het motto “beter voorkomen dan genezen” een aantal nieuwe preventiemaatregelen ingevoerd. Inwoners van het Brussels Gewest (en Antwerpen) moeten hun fiets tussen tien uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends binnenshuis, in een afgesloten fietsbox of in een volledig afgesloten en overdekte ruimte parkeren om verzekerd te zijn.

Naast het toegenomen aantal fietsdiefstallen, vermoedt Engelen dat een deel van de verklaring voor dit fenomeen in de Brusselse, stedelijke context ligt. “Mensen in stedelijke omgevingen wonen vaker in appartementen, en bovendien heeft lang niet iedereen een eigen garage. Mogelijk spelen verzekeraars hier ook op in.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, fietsdiefstal, verzekering, Pro Velo, Vias, Aedes , ethias, AXA Belgium

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie