Langs de Wetstraat binnen de Vijfhoek liggen nu geschilderde fietspaden

Fietspaden Vijfhoek moeten terug naar tekentafel

Tim Gatzios
© BRUZZ
22/02/2018

De plannen voor verhoogde fietspaden die de Stad Brussel wil aanleggen langs de Wetstraat en de Zespenningenstraat moeten grondig aangepast worden, blijkt uit het oordeel van de overlegcommissie. Ook de bestemmingslus of 'miniring' wordt in vraag gesteld.

De Stad Brussel heeft plannen voor verschillende verhoogde fietspaden in de Vijfhoek. De eerste exemplaren zouden langs een stuk van de Wetstraat komen, en langs de Zespenningenstraat niet ver van het Fontainasplein. In een latere fase volgen ook fietspaden langs (onder meer) de Koloniënstraat, Loksumstraat, Kantersteen en Keizerslaan.

Er lijkt nu een kink in de kabel te zijn: de overlegcommissie geeft de plannen voor de Zespenningenstraat een negatief advies, en vindt ook dat er nog veel werk is aan de fietspaden langs de Wetstraat. Dat tweede project kreeg een gunstig advies met opmerkingen. Op de overlegcommissie geven verschillende administraties van het gewest en de betrokken gemeente(n) een advies over bouwprojecten.

Fietspad Zespenningenstraat plan
© Stad Brussel | Het fietspad langs de Zespenningenstraat stopt aan de bushalte

Er moeten dus aanpassingen gebeuren, zeggen de twee adviezen. Zo is het geplande fietspad van de Zespenningenstraat te smal om comfortabel te zijn, en eindigt het veel te abrupt. Het wordt onderbroken aan een bushalte, en daar kunnen dan conflicten ontstaan met voetgangers. De commissie is niet over te spreken over de fietssuggestiestrook in de tegengestelde rijrichting.

De Zespenningenstraat is deel van een gewestelijke fietsroute, en dat vereist een breder fietspad, en minder conflictpunten met voetgangers, is te lezen in het verslag.

'Bestemmingslus aanpassen'

De commissie gaat echter nog een heel stuk verder en stelt voor om de Zespenningenstraat om te vormen tot een 'ontmoetingszone', een woonerf. De straat is smal, wordt veel gebruikt door voetgangers en fietsers, en dus hoort er geen doorgaand autoverkeer. Op een woonerf delen alle weggebruikers de ruimte en geldt er een snelheidsbeperking van 20 km/u.

De overheidsinstellingen in de overlegcommissie stellen met die opmerking de bestemmingslus van de Vijfhoek in vraag, die door tegenstanders wordt omschreven als de 'miniring' rond de voetgangerszone op de centrale lanen. Als een stuk van die ringroute wordt afgesloten, dan is er immers geen lus meer.

Over de Wetstraat is het advies milder. De commissie vraagt iets bredere fietspaden, zodat fietsers kunnen inhalen. Ook de voetpaden worden best breder, de rijweg iets smaller. Het ontwerp van het kruispunt van de Hertogstraat en de Wetstraat is wel gevaarlijk voor fietsers, oordeelt het verslag. Dat wordt dus best hertekend.

fietspad wetstraat plan
© Stad Brussel | Aan het kruispunt met de Hertogstraat blijft een stukje geschilderd fietspad over

Overleg

De plannen voor de fietspaden zijn door de Stad ontworpen in overleg met Mobiliteitsminister Pascal Smet (SP.A), zegt schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) aan BRUZZ. Het Gewest subsidieert de aanleg van fietspaden en heeft daardoor inspraak over de ontwerpen.

"We hebben die plannen ook voorgelegd aan de fietscommissie, en hebben rekening gehouden met hun opmerkingen," zegt de schepen. "Maar op de overlegcommissie woensdag zeiden de verenigingen dat ze geen verhoogd fietspad wilden in de Zespenningenstraat, en zo kwam er een negatief advies."

Dat wordt tegengesproken door de Fietsersbond. "Wij zijn tegen dit fietspad in dit project, omdat het niet goed genoeg is. We zijn uiteraard niet tegen verhoogde fietspaden," zegt woordvoerder Roel De Cleen. "De hele Vijfhoek moet aangepakt worden, en er moet iets gedaan worden aan de autodruk. Nu worden auto's en fietsers samen door smalle straten geleid, en worden er hier en daar smalle losse stukjes fietspad aangelegd, zoals in de Zespenningenstraat. Terwijl er eigenlijk brede fietspaden aangelegd moeten worden, met een langetermijnvisie."

Er komt nieuw overleg tussen de Stad en minister Smet, zegt schepen Els Ampe. "We gaan kijken hoe er snel een oplossing kan komen. Ik blijf me inzetten voor veilige fietspaden in Brussel."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Mobiliteit, fietspad, Vijfhoek, Els Ampe, Wetstraat, Zespenningenstraat

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie