| Het toekomstige Schumanplein

Groen licht voor heraanleg Schumanplein, wel vragen over verkeershinder

Tim Gatzios
© BRUZZ
28/11/2020

Het Schumanplein mag heraangelegd worden als voetgangersplein met minder ruimte voor autoverkeer. De overlegcommissie van de Stad Brussel heeft een positief advies gegeven over de plannen van het Brussels Gewest. Ze vraagt wel om meer groen te voorzien en is beducht voor een verschuiving van verkeershinder naar omliggende wijken.

De plannen moeten het Schumanplein de komende jaren omvormen van banale rotonde voor autoverkeer tot een ontmoetingsplek met uitstraling. Door de nabijgelegen Europese instellingen komt het plein immers in de hele wereld in nieuwsuitzendingen. In de toekomst zal op die beelden een futuristische luifel glimmen.

De omvorming tot ontmoetingsplek moet gebeuren door meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer wordt dan weer sterk beperkt en afgestemd op de Wetstraat. De toegang tot die as via het Schumanplein verloopt vandaag al via één rijstrook. Dat regime wordt ook op het plein en in de Kortenbergstraat ingevoerd, waar dus rijstroken zullen sneuvelen. Rond het plein rijden blijft enkel nog mogelijk voor openbaar vervoer en voor taxi's.

"Heel wat bewoners gaven aan bezorgd te zijn over een verschuiving van het autoverkeer naar hun wijk"

Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons

Ans Persoons (Change.Brussels)

Veel bezorgdheden

De grote hoeveelheid veranderingen zorgt ook voor veel bezorgdheid bij mensen die in de omgeving wonen. 266 mensen reageerden tijdens het openbaar onderzoek over de plannen, een 70-tal wilde gehoord worden tijdens de digitale overlegcommissie. "Heel wat bewoners gaven aan bezorgd te zijn over een verschuiving van het autoverkeer naar hun wijk," zegt Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Change.Brussels).

De gemeente Etterbeek gaf al aan de plannen niet te zien zitten uit vrees voor een verschuiving van de verkeersstromen en verkeershinder in de buurten rond het plein. De gemeente gaf op de overlegcommissie als enige partij een negatief advies.

De andere partijen gaven een positief meerderheidsadvies met voorwaarden en geven zo aan dat ze enerzijds voorstander zijn van de heraanleg, maar anderzijds ook gevoelig zijn voor de opmerkingen van bewoners. "De studies over de verkeersimpact van de herinrichting zaten niet bij het openbare dossier, we hebben daarom als overlegcommissie gevraagd om die op een transparante manier beschikbaar te stellen," zegt schepen Persoons.

Meer groen?

Een tweede voorwaarde is dat onderzocht moet worden hoe het verkeer op wijkniveau geregeld kan worden. Dat moet bij wijze van spreken vermijden dat een ingreep op het Schumanplein twee straten verder voor file zorgt.

Tot slot waren heel wat burgers bezorgd om de hoeveelheid groen op het plein. Door de complexe ondergrond met tunnels en een metrostation wordt op het plein vooral steen gebruikt voor de ondergrond. De ontwerpers moeten bestuderen of en hoe er alsnog groen toegevoegd kan worden.

Het kabinet van Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) verwacht niet dat de plannen ten gronde aangepast moeten worden. "Er waren vooral vragen om verduidelijking," zegt haar woordvoerder Pieterjan Desmet. "We gaan de relatief oude verkeersstudies opnieuw uitvoeren, omdat de situatie in de buurt wat veranderd is nu er op de Wetstraat een fietspad is bijgekomen in plaats van een rijstrook. Het is logisch dat we dat bijwerken."

Op basis van de adviezen zal het Brussels Gewest nu beslissen of het project een bouwvergunning krijgt. Pas dan kan de heraanleg ook echt starten.

schuman

Zicht op het voetgangersgedeelte van het plein en de luifel

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Mobiliteit , Schumanplein , heraanleg , Wetstraat , Kortenbergstraat , Good Move , overlegcommissie , openbare ruimte

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni